61reis54 @ gmail.com

Münâfık'ın alâmetleri üçtür: Söz söylerken yalan söyler. Va'd ettiği vakit sözünde durmaz. Kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyânet eder.”

Diye buyuruyor efendimiz. Yine Peygamber efendimiz bir diğer hadisinde şöyle buyuruyor: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey insanlar! Pervanenin ateşe atılması gibi sizi yalanın peşine düşmeye sevkeden şey nedir? Halbuki, üç yer hariç yalanın her çeşidi ademoğluna haramdır: Bu üç yere gelince: 1) Erkeğin, rızasını sağlamak için hanımına yalanı, 2) Harpte söylenecek yalan. Çünkü harp bir hileden ibarettir. 3) İki Müslümanın arasında sulhu sağlamak kasdiyla söylenen yalan."

Kaynak: Tirmizi, Birr 26, (1940)

Dikkat buyurun 3 şey hariç yalanın her çeşidi “ademoğluna” HARAM klındı diyor. Peki insanların oylarını almak için söylenen bu yalanlara susacakmıyız. Hani “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı”. Siyaseten yalan vaatte bulunmak haksızlık değilmidir. Sizleri bilmem ama ben susmayacağım. Susmayacağımı ilk köşe yazımda taahut etmiştim.

Evet yine “Daima Hendek Daima Hizmet” ana başlıklı 2014 seçim beyannamesini incelemeye devam ediyoruz. Yerel iktidarın yalanlarını deşifre ediyoruz. Teleferik başlıklı vaatte şöyle yazıyor: “ Selman Dede Mesire alanı ile Hendek Merkez arasında hizmet verecek olan teleferik, Bayraktepe’de bir duraklama alanı içermektedir. Göletin üzerinde Hendek’in tüm doğal güzelliklerinin görülebileceği projemiz ile bölgede yine bir ilki gerçekleştirmiş olacağız.” Offf offff…  nede güzel olurdu.

Şimdi düşünün  teleferiğe binip Hendek’in güzelliklerini seyre dalalım. Dilimizde Erzurum yöresinin o muhteşem türküsü, hele bide sesimiz yanıksa teleferikte ne sarar:

“Seyreyle Güzel Kudret-İ Mevla Neler Eyler

Allaha Sığın Adl-İ Taala Neler Eyler

Canana Gönül Vereli Ben Candan Usandım

Hem Düşeliden Derdime Dermandan Usandım

Meyl Eylemesem Gayrisine Tevbeler Olsun

Bu Ân'e Değin Ettiğin İsyandan Usandım

Pervane Gibi Yanmağı İster Deli Gönlüm

Her Şam-U Seher Ah İle Efgandan Usandım

Kalmadı Firak Giryesine Sonra Mecalim

Vuslat Dilerem Yarime Hicrandan Usandım

Işk İle Enes Oldı Gönül Geçdi Siva'dan

Ben Sohbet-İ Nas Ülfet-İ Yarandan Usandım

Çün Zerre Vefa Bulmadım İhvan-I Zemandan

Şol Yüzleri Dost Özleri Düşmandan Usandım

Vird Edeyim İsmin Hemen Hayret-İ Hakkın

Kesret İle Ünsiyet-İ İnsandan Usandım

Kuddisi'ye Vahşet Golüben Cümle Siva'dan

Der Her Ne Ki Ağyar Var İse Andan Usandım.”

Amma gel gör ki bu yalancı siyasilerin bizleri kandırmasından usandım.

Sahi o teleferik vaadine oy veren varmıdır acaba…

Bir dahaki yazımda teleferikle üzerinden geçeceğimiz o muhteşem “Göleti” anlatacağım.

Görelim eli öpülesi analar ne yiğitler(!) doğurmuş…

Yalanı haram kılan yüce Allah’a emanet olun.

Kalın sağlıcakla…