61reis54 @ gmail.com

Engellilik; doğuştan ya da kaza veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybı olarak tanımlanmaktadır. Doğumsal ve genetik bozukluklar, doğum sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar veya doğumdan sonra geçirilen hastalıklar ve kazalar bilinen özürlülük nedenleridir.

Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya nüfusunda 500 milyon engelli yaşıyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29’u yani 8,5 milyon kişi engellidir. 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’ nü engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla her yerde çeşitli etkinliklerle toplumun engelliler konusunda dikkatini çekebilmek ve daha duyarlı olmalarını sağlamak adına düzenlenen etkinliklerle değerlendirilmektedir. Engellilerin herkes gibi 365 günü yaşadığı gerçeğinin görmezden gelinerek sadece bir gün için gazete, televizyon ve kamuoyunda gündeme getirilmemelidir. Biz engellilerinde en az siz sağlıklı bireyler kadar yaşamaya ve eşit muameleye hakkımız vardır. Unutmayın ki her sağlıklı birey bir engelli adayıdır.

Bizlerin arzu ve isteği odur ki; bizlere acımayın, sadece saygı duyun ve engel olmayın. Unutmayın ki engelli olmayı bizler istemedik. Kaderimizde engelli bireyler olarak yaşamak var. Engelli bir kardeşimiz ne güzel tarif etmiş:

“Kimimiz işitmez, kimimiz görmez 
Bizler engelliyiz, kusurlu değil. 
Korkmayın bunlardan hiç kimse ölmez 
Bizler engelliyiz kusurlu değil.


Bak burada kolu yok, bacağı sakat 
Değnekle geziyor buluyor takat 
Yaşamımız zordur, biliriz fakat 
Bizler engelliyiz kusurlu değil.”

Bu duygu ve düşüncelerle önce Hendek’li sonra tüm TÜRK dünyasında ki engelli kardeşlerimin “3 Aralık Engelliler Günü’nü” saygı ve hürmetlerimle kutluyor sadece bir günün değil tüm yılın hatta yılların mutluluk ve huzur dolu geçmesini yüce ALLAH’tan niyaz ediyorum.