61reis54 @ gmail.com

Belediyenin görev ve sorumlulukları (5215 No'lu kanun) MADDE 14.-Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar. Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

2008 Ylın da Antalya'da konuşma yapan dönemin başbakanı R.Tayyip ERDOĞAN, AK Parti belediyeciliğinin 3Ç üzerine kurulu olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Çöp, çukur, çamur. Bunlar belediyenin asli görevidir. Bir belediye çöpü kaldırmıyorsa, çukuru yok etmiyorsa, çamuru yok etmiyorsa görevini yapmıyor demektir. Bunun dışındakiler, üzerine bina edeceği fantezidir, bu işin ambalajıdır, güzellikleridir.”

Şimdi yukarıdaki belediyelerin asli görevlerini kanun maddesinde okuduktan sonra biraz irdeleyelim. Bizim belediyemiz bu asli görevlerini ne kadar yapıyor. 1977 yılında rahmetli Ekrem Günay'ın yaptırdığı alt yapı ufak rütüşlerle aynen devam ediyor. Kuvvetli bir yağmur yağmaya görsün her yer sular altında, yani ilk hizmet şartı yerine getirilmemiş...

Ne diyor dönemin başbakanı şimdinin cumhurbaşkanı: “3Ç- Çöp, çukur, çamur”

Ya başkan Allah aşkına bir gez arka sokakları, bu 3Ç'nin tamamı var hemde fazlasıyla. Mecliste gündeme getirdiğimiz “TURANLAR” mahallesi çıkışı mini çöplük gibi, altı ay önce söyledik dün geçtim oradan herşey aynı. Oradan insanımıza bir mikrop bulaşsa sorumlusu kim olacak. Bunu düzeltmek için illa birisinin hastalıktan ölmesi mi lazım? Oy zamanı koşarak gittiğiniz o insanlarımızı daha ne kadar kandıracaksınız?

Yaklaşık 1.5 yıl önce sözünü verdiğiniz engelli araçları için şehrin belli noktalarına yapılacak “Cep parklar” için hiç bir çalışma neden yapılmıyor?

 Adına “Prestij Caddesi” dediğiniz fakat prestijinizin yerle bir olduğu caddeyi hiç gezmediniz mi? O caddede elektrik direkleri, telefon direkleri ne kadar berbat bir görüntü arzediyor farkında değilmisiniz? Hele-hele defalarca uyarmamıza rağmen “görme engelli yürüyüş yolu” hala iyileştirilmedi. Sahi başkan siz niye bu kadar inatsınız? Amacımızın sizi karalamaktan ziyade; yapılan yada görülmeyen eksiklikleri belirtmemize niye duyarsızsınız? “Nede olsa iktidar benim güç bende herkes işine mi baksın” diyorsunuz?

Müftülük camisinin önüne cenaze araçları için park yaptınız, arkadaş mesai çıkışında bi bakın Allah aşkına trafik alt-üst oluyor. Oysa caminin arka tarafında çok daha müsait yer var. Hiç mi bu işlerden anlayan biri yok yanınızda.

Gelelim “Anadolu lisesi”nin önüne; o görüntü oraya yakışıyor mu? Geleceğimizin idarecilerinin okuduğu o gencecik beyinlere böylemi örnek oluyorsunuz? O otopark girişi daha uygun olan okulun araç giriş kapısından ileriye pekala yapılabilir. Böylece o kirli görüntü ortadan kalkar.

Sn.Başkan bence siz günde bir saat olsun Hendek'i gezin bakın daha ne kadar çok eksikler göreceksiniz. Zira bir dünya başkan yardımcınız var onlar sizin yokluğunuzu aratmaz. Eeee böylece onlarda bedavadan yüksek maaş almamış olur. Bu kadarmı eksikleriniz sonraki yazılarımda daha çok şeyler soracağım. Tabi lütfedip cevap verirseniz. Amma öncelikle bu sorduklarımın cevabını bekliyorum bilin istedim.

Daha modern daha yeşil bir Hendek'te yaşamak dileği ile, kalın sağlıcakla....