Bu kapsamda Hendek Sürpriz Kreş ve Bakımevindeki 3-6 yaş grubu çocuklarına oyunlar ile afet bilinci ve farkındalığı geliştirecek bir etkinlik düzenledi.

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Proje Sorumlusu Uz.Hemşire Deniz De Asis tarafından hazırlanan çalışmada , afetlere dayalı risklerde çocuklardaki davranışların kendi güvenliklerini sağlayıcı tutumlar geliştirilmesi hedeflendi. Afetlerde kaygılarını azaltıcı bir şekilde kendilerini geliştirilmeleri amacıyla oyunlar ile anlatım sağlanan etkinlik 3-6 yaş gurubu çocuklar ile gerçekleştirildi. Hendek Sürpriz Kreş ve Anaokulunda gerçekleşen etkinliğe Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünden Çevre Teknisyeni Kemal Donat , Okul yöneticileri , öğretmenleri ve çocuklar katılım sağladılar.

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim ve projelerinde bilimsel kanıtlara dayalı çalışmaları hayatın içinde uygulayarak öğrenme yolu ile davranışlarda değişiklik sağlayıcı projeler ile özellikle küçük yaştaki çocukları geliştirmeyi hedeflemektedir. İnsan yaşamında kalıcı izler bırakan okul öncesi yıllar, bireyin gelecek yaşamını şekillendirmektedir. Okul öncesi dönemde çocuk, içinde yaşadığı aile, toplum ve doğaya ilişkin deneyimler ve gözlemler yoluyla öğrenmelerini gerçekleştirmektedir. Çocuklar, içinde yaşadıkları dünyayı keşfetme yolunda güçlü bir isteğe ve motivasyona sahiptirler. Merak duyguları öğrenme motivasyonlarının kaynağını oluşturmaktadır.

Okul öncesi dönem çocuklarının doğal afetlere ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla uygulanan etkinlikte en sık karşılaşılan doğal afetlerden deprem, sel, yangın, heyelan ve çığ konularında oyunlar ile olayların canlandırmaları yapılmıştır. Çocukların kendilerini risklerden koruyucu davranışlar geliştirmeleri desteklenmiştir. Çocukların yaşlarının büyümesiyle birlikte doğal afetler hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinde artış sağlanması amacıyla Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitim çalışmalarına devam edilecektir.

https://youtu.be/M4a_-Zl_448