Tarımda yerli üretim, kendi kendine yeterlilik ve millileşme önceliğimiz olmalıdır.

Üretim konusunda hem ilimizin hem de ülkemizin önemli potansiyeli olduğunu belirten Mustafa Genç “toprağımızın zenginliği ve çiftçimizin alın teri ile yetişen gıdamızın kıymetini bilmeliyiz. Tarım ve gıdada tam bağımsız olabilmemiz için yerli üretim ve kendine yeterlilik çok önemli kavramlar. Dünyayı yeniden şekillendiren Covid-19 salgını ve Rusya Ukrayna savaşı bize tarım sektörünün stratejik önemini bir kez daha hatırlattı. Gelecekte dünyada iki şey çok kıymetli olacak. Bunlardan biri su diğeri gıda. Bir taraftan topraklarımızı korurken diğer taraftan da bu topraklardan ve emeğimizden en yüksek verimi ve geliri elde edecek çalışmalar yapmamız lazım.

Küresel konjonktür düşünüldüğünde stratejik öneme sahip olan tarımda yerli üretim, kendi kendine yeterlilik ve millileşme önceliğimiz olmalıdır. Tarımda verimlilik artışı, yeni teknolojilerin kullanımı ve çiftçilerin desteklenmesi ile yerli üretimi mevcut seviyelerin üzerine çıkarma potansiyeline sahibiz. Yerli üretime verilecek desteklerle sağlanan bu artış gıda güvenliğimizi de garantiye alacaktır. Yeter ki mevcut kaynakların rasyonel kullanımı konusunda politikalar üretebilelim.“ ifadelerini kullandı.