Genç açıklamasında “Pandemi bize tarımın ülkelerin geleceğinde ne kadar önemli olduğunu, gıdaya yeterli erişimi olmayan ülkelerin nelerle karşı karşıya kalabileceğini çok net olarak gösterdi. Güvenilir ve sürdürülebilir gıdaya, kullanılabilir su kaynaklarına ve enerjiye sahip olan ülkeler, dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaklar. Bu nedenle var olan kaynakların korunarak geleceğe taşınması gerekir.” Dedi. Başkan Genç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.

Sürdürülebilir Tarımı Benimsemeliyiz

Genel konjonktürde riskleri yönetemeyenlerin krizleri yönetmek durumunda kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Üzerinde yaşadığımız dünya hepimizin, sorumluluğumuz çok büyük bu nedenle doğaya karşı daha duyarlı, çevre kaynaklarını koruyan ve geleceğe taşıyan, ekonomik devamlılık sağlayan ve toplumun her kesiminin sağlıklı ve kaliteli bir biçimde yaşamasını hedefleyen bir sürdürülebilir tarımı benimsemeliyiz.

Gıda israfını önlemeliyiz

Gıda israfını üretim ve tüketim seviyesinde asgariye indirecek tedbirlerin önemini vurgulayan Genç “Alınacak tedbirlerle hem ekonomik kaybı önleyerek hem de gıda israfı kaynaklı sera gazı emisyonlarının önüne geçilerek çevreye katkıda bulunabiliriz. Bu konuda tüketiciyi bilinçlendirmek, tedarik zincirini kayıpları en aza indirecek şekilde modernize etmek ve israfı önleyici iş modelleri oluşturmamız gerekiyor. “ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliğiyle Mücadele Şart 

İklim değişikliği, küresel gıda güvenliği üzerindeki en büyük tehditlerden birisi olduğunu ifade eden Genç “Bir taraftan iklim değişikliğinden etkilenen tarım, diğer taraftan da bu değişikliğe sebep olmaktadır. Tarım, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmının oluşmasına katkıda bulunurken sera gazı azaltımını sağlamak için de önemli bir sektördür. Dolayısıyla tarım, potansiyel olarak hem sorunun hem de çözümün önemli bir parçasıdır. İklim değişikliği şu aşamada geri döndürülemez bir süreç olduğu için iklim değişikliğine uyum kavramı önem kazanmaktadır. Bu nedenle Ulusal çapta iklim değişikliği ve uyum eylem planları hayata geçirilmelidir. “ifadelerine yer verdi.