Seminerde  Yenimahahalle Anaokulu Müdürü Nuriye Ünal  ve ilçe Sağlık Müdürlüğünden Uz. Hemşire Deniz De Asis sunumları ile velileri bilgilendirdiler.

Hendek Yenimahalle Anaokulu Müdürü Nuriye Ünal’ın açılış konuşması ve ardından ailelerin “Çocuklara Olumlu Davranış Kazandırmada Ailenin Rolü” konulu sunumu ile öğrenci velilerini bilgilendirildi. Ünal konuşmasında ailenin tanımını yaparak  “Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen sosyal bir yapıdır. Aileler, toplumun en küçük yapı taşıdır” dedi. Çocuğun olumlu davranış kazanmasında ailedeki güvenli ve huzurlu bir ortamın çok önemli olduğunu söyleyerek çocukların duygu ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine izin verilmeli aynı zamanda herhangi bir durumla ilgili düşünce, duygu ve ihtiyaçlarını sormalı.  Çocukların Olumlu tutum ve davranışlar erken çocukluk evrelerinde kazandırılabilir.” dedi. Bu dönemde çocuk davranışlarını yönlendirmede ailelerin sözlerinden çok davranışlarının etkili olduğunu belirterek “Çocuklar ebeveynlerinin sözlerini değil ayak izlerini takip ederler” sözü ile sunumunu tamamladı.

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünden  Uz. Hemşire Deniz De Asis “ Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Kazandırmada Ailenin Etkisi “ başlıklı sunumunda sağlık boyutunu bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmenin önemini vurguladı. De Asis konuşmasında sağlığı tanımlayarak  “Sağlık bireyin bedensel, ruhsal, sosyal  ve entelektüel tam iyilik halidir. Bu iyilik ailenin çocuğun erken gelişme evresinde alışkanlıklar boyutu ile kazandırabileceği tutumlardır. Çocuğun sağlıklı yaşam alışkanlıklarında büyüme gelişmesi için önemli olan öncelikle  sağlıklı Beslenme, özbakım ve hijyen alışkanlığı, fiziksel aktivite alışkanlığı, günlük okuma alışkanlığı, gıda etiketi farkındalığı geliştirme, Su içme alışkanlığı,  dijital teknolojinin kısıtlı kullanımı, olumlu düşünce alışkanlığı, sağlık okuryazarlığı gibi konularda bilinçlendirerek erken yaşta olumlu tutum geliştirmelidir.”

Çocukların  anne ve babalarının kopyası olduğunu ifade eden Uz. Hemşire Deniz De Asis “Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun hayatında gelişmesi ve başarılı olması için sağlıklı bir alan yaratmanız önemlidir. Çocuğunuzun güçlü yönlerini keşfetmeniz ve yeteneklerini nasıl geliştireceği konusunda ona rehberlik etmeniz sizin de yararınıza olacaktır. Her çocuğun akademik mükemmelliğe ulaşması gerekli değildir. Hata yaparak ve deneyimleyerek öğrenen bizlerin önce kendi davranış ve tutumlarımızı gözden geçirmemiz yerinde olur. Çocuğunuza başarısızlık korkusu aşılamadan, hayallerini hangi alanda isterse sürdürmesi için gerekli desteği verirseniz başarı kaçınılmazdır.” diyerek ruh sağlığının korunmasının önemini anlattı.  

Öğrenci velilerinin kendi davranış ve alışkanlıkları ile çocuklarındakileri karşılaştırdıkları söyleşide daha önce farkına varmadıkları benzerlikleri keşfeden  aileler ilgi ile seminere katılım sağladılar.

Aile Akademisi her ay farklı bir konu başlığında ve velilerin talep ettikleri konu içerikleri ile dört ay boyunca Yenimahalle Anaokulunda, İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteği ile devam edecek. Kurumlar arası işbirliği ile  bütüncül anlamda sağlığın geliştirilmesinde velilerin bilinçlenmesini sağlamak, sağlıklı çocuğun eğitim faaliyetlerindeki fiziksel ve psikolojik parametrelerini  yükseltmek amaçlanıyor.