Bu hafta yapılaması planlanan Hendekspor Mali Kongresi 3/2 çoğunluk sağlanamaması nedeniyle haftaya ertelendi.
Mali Kongre 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah ve Toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
Yönetim Kurulu adına Başkan Adil Karabulut
Gündem:
1- Açılış, İstiklal Marşının okunması,
2- Divan Teşekkülü ve Divana Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2021 yılı mali tablolarının okunması, görüşmeye açılması ve oylanarak onaylanması.
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşmeye açılması
5- Denetim Kurulu raporunun okunması,
6- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının oylanması,
7- Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibra oylamasının yapılması,
8- 2022 yılı tahmini bütçe ve faaliyet programlarının sunumu,
9- Dilek, Temenniler, Kapanış.