Tarım işçilerinin sağlık hizmetlerine erişim olanaklarına yönelik uygulamalar   Covid 19 Pandemisi sürecinde  Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda yürütülüyor.
Koronavirüs Pandemisi sürecinde   küresel çapta devam eden aşılama çalışmalarında mevsimlik tarım işçilerinin  aşılanması  çalışan işgücünün üretime devam edebilmesi, bulaş riskinin azaltılması konusu ile ilgili önem kazanıyor. Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibi İşçilerin sağlığı ile ilgili mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşulları dahil olmak üzere muhtarlar ile diyalog içinde bir dizi çalışma yürütüyor.
Hendek İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Tekin Ulaş Karatepe  sağlık ekibinin aşılama hizmetleri konusundaki çabası ile toplumdaki bağışıklık oranının yükseltilmesini  hedeflediklerini ve kurumsal anlamda bu konuda ekibinin yoğun mesai harcadıklarını ifade ediyor.
Pandemi ile ilgili kuralların uygulanmasında en önemli noktanın , sorumlu bireyler  olarak hem kendimizi hem de çevremizi  enfeksiyonlardan korumak için önlemlerimize devam etmemiz olduğunu ifade sağlık ekibi pandemi konusunda özenli ve dikkatli davranmaları konusunda toplumu  uyarıyor. Toplumun sağlığına yönelik COVİD 19 Pandemi  sürecini  dikkatle  takip eden Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı  filyasyon  ve denetim ekiplerinin  yoğun çalışmalarına devam edildiği  ifade ediyor. Sağlıklı bireyin üretebildiği ve üretim- sağlık ilişkisinin önem kazandığı günümüzde  paydaş kurumlar ile ortak faaliyetlerin yürütülmesinin önemi paylaşılıyor.