Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı lisans öğrencileri gerçekleştirdikleri çeşitli projelerle Eğitim Fakültesi’nden söz ettirmeye devam ediyor. TÜBİTAK tarafından üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanan 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na eğitim fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 2 proje kabul edildi.

Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa BEKTAŞ’ın danışmanlığını yaptığı ve Arş. Gör. Musa Çalışır’ın rehberliğinde hazırlanan Sınıf Eğitimi Öğrencileri Serra Kudretli, Şevval Ayar, Ayşegül Çevik ve Nuray Aksoy tarafından önerilen “Sınıf Öğretmeni Adayları Web 2.0 Aracıyla Sanal Müze Tasarlıyor ve Öğretiyor” isimli proje ile Derya Şengün, Rabia İnci Yaman, İlknur Hotlu ve Rümeysa Kılıç tarafından önerilen “Öğretmen Adayları Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Uyum Sorunlarına Yönelik Farkındalık Kazanmak İçin Akranlarıyla Drama Çalışmaları Yapıyor” isimli proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

 

Sınıf Öğretmenleri Gelişen Teknolojiye Ayak Uyduruyor

“Sınıf Öğretmeni Adayları Web 2.0 Aracıyla Sanal Müze Tasarlıyor ve Öğretiyor” isimli proje ile geleceğin sınıf öğretmenleri teknolojiye ayak uydurup güzel örneklerini sergilemeyi amaçlıyor. Proje sonunda Sakarya Çocuk El Sanatları isimli bir sanal müzeyi hazırlamayı planlayan sınıf eğitimi öğrencileri hem çocuk el sanatlarının tanıtımını hem de yaygınlaşmasını hedefliyor. Proje sürecinde elde edecekleri deneyimleri diğer sınıf eğitimi öğrencileriyle de paylaşarak hem kendilerini geliştirip hem de bilgilerini akranları ile yapacakları atölyeler ile aktarmayı planlayan öğrenciler sınıf öğretmenlerinin teknoloji ile entegrasyonunu ve doğru kullanımını en güzel şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Sosyal ve Kültürel Uyum Eğitim Fakültesinde Empatiyle Gelişiyor

 

“Öğretmen Adayları Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Uyum Sorunlarına Yönelik Farkındalık Kazanmak İçin Akranlarıyla Drama Çalışmaları Yapıyor” isimli proje ile sınıf öğretmeni adayları toplumsal ve kültürel uyuma parmak basıyor. Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu akranlarının uyum sorunlarını tespit etmeyi amaçlayan sınıf öğretmeni adayları ardından drama yöntemi ile uyum sorunlarını en aza indirmeyi ve Türk akranlarının da onlarla empati kurmasını amaçlıyorlar.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil, fakülte öğretim üyelerinin katkısıyla hazırlanan projelerin TÜBİTAK desteği kazanmasından fakülte adına memnuniyet duyduğunu belirterek, bu tür projelerin fakültemizde giderek artan sayıda hazırlanmasını temenni ettiğini belirtti. Projenin yürütülmesi aşamasında gereken desteği vereceklerini ifade etti ve proje ekiplerini tebrik etti.