Karar verme süreçlerinde yer almak aynı zamanda karar üzerinde söz sahibi olmak demektir. Engelli bireylerin kendileri ile ilgili politikaların oluşturulması sürecinin dışında kalmaları kendi kaderlerini belirlemenin önündeki en büyük engellerden biridir.

Engellilerin siyasette ve karar alma mekanizmalarında eksik temsil edilmesinin bir diğer nedeni ise siyasal sistem ve partilerin Engellilerin sorunlarını önceleyecek ve çözüm için çalışmalar yapacak Siyasi partilerin oluşturacağı “engelli kolları” karar alma süreçlerine engelli bireyin katılımını güçlendirecektir. Partilerin “ana kademe” karar organları olmak üzere Milletvekili ve Meclis Üyeliği gibi organların seçimlerinde engelli bireylere yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi uygulanarak belli bir kota uygulanması getirilmeli ve böylece engelli bireyler karar alma süreçlerine katılmalıdırlar. Engellilerin direk olarak dahil olacakları siyasi mekanizmalar aracılığıyla engelli bireylerin yaşadıkları sorunların çözümü noktasında daha kalıcı ve etkin kararlar alınabilecektir. Engelli bireylerin yaşadıkları sorunların çözümü, karar süreçlerine etkin katılımlarından geçmektedir. Karar süreçlerine katılım, eşit yurttaş olmanın en önemli ayaklarından biridir. Bu bağlamda ülkemizde bulunan tüm dezavantajlı sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz bugün aday adayı olan engelli arkadaşlarımıza destek olmayacaksanız ne zaman sorunlara köklü çözüm ürete bileceksiniz.

Kıymetli sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri vakit gelmiştir siyasi partilerin listelerinde engelli adaylar yer almalıdır. aday adayı olan birbirinden kıymetli yetenekli ve  donanımlı arkadaşlarımızın mücadele içerisinde olduğunu görmekteyiz. Çıkılan bu kutlu yol taşlıdır, dikenlidir, tozlu dur ve meşakkatlidır.

Böylesi önemli girişimlerin başarılması engelli ve aileleri camialarına büyük köklü kalıcı önemli kazanımlar sağlayacaktır. vakit birlik vaktidir.

Vakit iri ve diri olma vaktidir.

Ülke nüfusumuzun %12.29 unu oluşturan engelliler aileleri ile birlikte hesap edildiğinde ülke nüfusumuzun yarıya yakınını doğrudan ilgilendiren topluluklardır. 14 Mayıs 2023 seçimleri dezavantajlı kesimler içinde milag olabilir. unutulmamalıdır ki aday adaylığına çıkan her arkadaşımız taşın altına elini koymuştur sürecin öneminin farkındadır. Bir şeyler yapmak ile hiçbir şey yapmamak aynı şey değildir. Her engelli sivil toplum kuruluşları her engelli birey her engelli ailesine sorumluluk düşmektedir.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  SAKARYA MİLLET VEKİLİ ADAY ADAYI  GÖRME ENGELLİ MİLLİ YÜZÜCÜ   YUSUF  DURDURMUŞ