Hendek Ticaret Merkezinde  Noksel İlköğretim Okulu  2. ve 3. sınıf öğrencileri sağlık alışkanlıkları gelişmiş birer birey olarak hayata hazırlanmalarına katkı sağlayacak eğitim etkinliğinde buluşan  çocuklarda çevre temizliği, sorumlu yurttaşlık bilinci, hijyen ve özbakım alışkanlıkları konulu eğitime toplam 460 çocuk katıldı.

Üç grup halinde gerçekleşen eğitime Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Kemal Atala, Noksel İlköğretim Okulu Müdür yardımcısı Pınar Kurt, Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünden Uz. Hemşire Deniz  De Asis, Ebe Özgür Demirel ve Hemşire Selvet Bursalı  ve sınıf öğretmenleri  katılım sağladılar.

Eğitimde ilk olarak Deniz De Asis çocuklara   çevre temizliği, sorumlu yurttaşlık bilinci, hijyen ve özbakım  konularında  bilgiler verdi. Eğitimin ikinci  bölümünde Hendek ilçe Sağlık Müdürlüğünden Özgür Demirel ağız hijyeni ve bakımı, diş fırçalanması  ve gıda hijyeni gibi başlıklarda çocukların ilgisini çeken görsellerle faydalı bilgilendirmelerde bulundu.

Hendek Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen eğitimde Hendek  Ticaret Merkezini dolduran çocuk gruplar eğitim sonunda hijyen konulu müzik eşliğinde dans ettiler ve eğlendiler.

Erken yaşlarda özbakım becerilerinin gelişmesi gelecek nesillerin sağlıklı olmaları adına önem taşıyor. Çocukların kendi sağlıkları ile ilgili bilgilerini yükseltmek ve etkin davranış değişikliği geliştirmek üzere sürdürülen çalışmada 2022 yılı başından beri toplam 1392 öğrenciye eğitim verildi.

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli , sağlıklı nesillerin geleceğin sağlıklı yetişkinlere evrileceği süreçte eğitim bilimcilerin , sağlık uzmanlarının , akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına dayalı  eğitim yöntemleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Sağlığın mutluluk ile ilişkisi bağlamında çocukları gülümseterek ve eğlendirerek gerçekleşen eğitimler ilgi ile karşılanıyor. Ailelerin hijyen uygulamalarında çocuğa yeterli zaman ve motivasyon sağlayıcı şekilde yaklaşım sağlamaları, örnek rol model olmaları çocuklarda olumlu davranışların kodlanmasında etkili oluyor. Olumlu ve amacına yönelik etkin davranış çocuk istek duyduğu ve içselleştirdiği zaman gerçekleşebiliyor.

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünün eğitim etkinlikleri  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  ve  Hendek Belediyesinin katkısı  ile küçük yaşlardan konferans kültürü ve dinleme alışkanlığı kazandırma, çocuk ruh sağlığına  katkı sağlama gibi çok boyutlu etkileri  ile kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştiriliyor.