Her şeye Rağmen Sorunlarımızı Dile Getirmeliyiz

Uluslararası sözleşmelerde, bildirgelerde, anayasalarda, yasalarda ne kadar aksine hükümler bulunsa da engelliler şu veya bu biçimde görmezden gelinen,

dolayısıyla hesaba katılmayan bir kesim olarak ötekileştirilmişlerdir.

Bir atasözü vardır, gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş. Engellilerin durumu bir noktada bu sözü de haklı çıkaracak niteliktedir. Görünmedikleri,

göz önüne çıkamadıkları için toplumun hemen her katmanında dikkatlerden kaçmakta, gündemlerden dışarıda kalmaktadırlar. Bu nedenle engellilerin taleplerini

sıralamak istediğimizde, görünür kılınmak ilk sıralarda yer almaktadır.

Engellilerin toplum yaşamına katılımının sağlanması, görünür kılınması ve gündeme girebilmeleri, sorunların engellilerin de hesaba katılarak tartışılıp,

çözümlemelerin buna göre yapılması için önce fizik çevre koşullarının düzeltilmesi gerekmektedir.

Fiziki çevre engellerinin kaldırılması engellilerin haklarını kullanabilmesinin, “eşit” insanlar haline gelebilmesinin yolunu da açacaktır. Eğitimden istihdama

hemen her alanda engelliler varlıklarını gösterebileceklerdir.

 Haklara, hizmetlere, mekânlara ve bilgiye erişebilmemizin önünde halen büyük engeller bulunmaktadır.

 Bizler, himaye, himmet, sadaka değil, herkesle eşit haklara, fırsatlara ve olanaklara sahip, başı dik yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz.

“İşte ben buyum, görmememden utanmıyorum, ezilmiyorum” diyerek hayata dahil olmaya çalışan görme engelli bireylerimizin önündeki tüm engellerin kaldırılması hepimizin görev ve sorumluluğudur.

kadınıyla erkeğiyle, engelli olanı ve olmayanıyla, çocuğu, genci ve yaşlısıyla, etnik ve inançsal çeşitliliği ile Türk Toplumu olarak kaderimiz ve geleceğimiz ortaktır Engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihiyle seçtiği bir durum olmadığı gibi her sağlam bireyin potansiyel bir engelli adayı olduğu unutulmamalıdır.

Görme engelli bireylerimizin sorunlarını dile getirmeye ve geliştirilecek çözümler konusunda etkin biçimde rol üstlenmeye ailelerini ve görme engelli bireyleri çağırıyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Milli Yüzücü Rehber Sakaryalı Yusuf Durdurmuş