İnsanoğlu; varoluşunun temelinde yatan kendini gerçekleştirme, tamamlanabilme ve bunun doğal neticesi olarak da, sonsuz huzura erme güdüsünü daima ön planda tutmuştur.

Bu durum ise insanın içinde bulunmuş olduğu yaşam koşullarından veya sosyal statüsünden tamamen bağımsız bir biçimde, kendi öz benliğimizin temel ihtiyaçlarından biri olarak karşımıza çıkan bir gerçekliktir. Tamamlanmaya olan bu ihtiyaç, yaşam devam ettiği müddetçe, her daim güncelliğini muhafaza edecektir.

İşte tam da bu noktada, “Vaktin Birinde" diye başlayan o Binbir Gece Masallarındaki mavimsi, zümrüt yeşili renkleriyle bezeli Kaf Dağı'nın hikayesiyle birebir eşleşiverir, içimizdeki sonu gelmeyen kendi yol hikâyelerimiz...

Gerçekte de varolduğuna inanılan bu dağın, yine aynı renklerle donanmış o ihtişamlı, zümrüt yeşili şifalı tüyleriyle, insanoğlunun dertlerine çare olduğuna inanılan ‘Zümrüdüanka’ya ev sahipliği yaptığını da bilmeyenimiz yoktur tabi...

 

* * *

Rivayete göre; Kaf Dağı'nı bulanlar ve ardındaki gizemi çözebilenler; sonsuz bilgeliğin kapılarını aralar ve bilgeliğin onarıcı gücü sayesinde ebedi mutluluğa erişirlermiş. Kaf Dağı’nda olmaz denilenler oluverir, üstüne üstlük şifalı kanatlarıyla teninize dokunduğunda araftaki ruhları dahi azat ediverirmiş bu Kaf Dağını masallaştıran görkemli Anka kuşu da. O zümrüt rengi tüyler insanı da tüy kadar hafifletir, ne kadar derdin, kederin varsa son bulur ve böylece hayatın penceresi yine, yeniden güneşe doğru çeviriverirmiş yönünü.

Kimselerin tasvir dahi edemediği, yücelerin yücesi, en ulaşılmazı, sonsuz huzur diyarı Kaf Dağı’nda tüm zamanların bilgisiyle donanmış, şifasıyla   şifalanmış bu iyileştirici güce sahip olanların asıl sırrı ise; insanın önce kendi ruhunu tanıması, onu doyurması, aklı ve bilgiyi kullanmaktan bir an bile vazgeçmemesi ve her şeyden evvel kendi duraklarına uğrayıp, yolun sonunda tabii ki kendine varabilmesi imiş.

Dilerim, günün birinde bizler de şu sonu gelmeyen yolculuklarımızın bitiş noktasında, kendi Kaf Dağı'mıza varır, Anka'nın o ihtişamlı şifa kaynağında sonsuz şifasıyla tanışırız.