61reis54 @ gmail.com

Ömrümüzde kaç tane yeni yıl karşılarız?
Ortalama ömürle yetmiş veya seksen.
İlk onbeş- yirmisi çocukluk cahillik dönemimize sayılsa kalır elli-altmış. Onunda altmıştan sonrası yaşlılık, hastalık derken ne kalır elimize?
Otuz bilemeden kırk.
Çok sevdiğim santçı bir ağabeyim ömürle ilgili çok güzel bir tespit yapmıştı yıllar önce.
Demişti ki: “ İnsan ömrü yetmiş seksen yıldır. Hadi diyelim Azrailde torpil yaptı, yirmi yıl daha dokunmadı ettimi yüz yıl. Ulan yüz yıllık bir ömür için gönül kırmaya, insanlıktan uzaklaşmaya, dünya nimetlerine tapmaya gerek var mı? Dönek olmaya, fırıldak olmaya değer mi? Vallahide değmez billahide değmez” derdi.
Yıllar geçtikçe sanatçı ağabeyimin bu tespitlerine daha bir inanır hale geldim. Belki o gün tebessümle dinlediğim bu tespiti bu gün üzülerek tasdiklemek zorunda kalıyorum.
Yüce yaratıcımızın “Eşref-i Mahlukat” yaratılmışların en şereflisi diye adlandırdığı insan. Bu sıfata ne kadar uygun?
Bilmiyorum…
Bu şereften ne kadarımız nasiplenmiş. Bakın etrafınıza. Bakın aynaya…
En masumumuz dedikodunun gıybetin esiri olmuşuz.
Hırsızlık yapan şerefli olur mu?
Kadına şiddetin zirvesinde şerefliler mi var?
Çocuk istismarcıları aramızda değil mi?
Devletin malını deniz yemeyeni keriz gören kaç tanıdığımız var?
Bal tutan parmağını yalamayan kaç idareci tanıdınız?
Yetimin saçını okşamayı emreden peygamberden tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyen ümmete dönüşmedik mi?
İnsanlığın, lakin yaratan yüce Allah’ın istediği insanlığın ne kadarı var bizde.
Yaşlımıza hürmetimiz yok ama eşref-i mahlukatız…
Engelliyi korumayan şerefli insanlarız.
Ayaklarının altında cennet olan analarımızı yaşlılar yurduna koyma yarışında olan hayırlı evladlarız.
Trafikte hoşgörü abidesiyiz.
Komşusu aç iken tok yatan zavallılarız.
Bana dokunmayan bin yaşasın diyen vurdum duymazlarız.
Emanete sahip olma derdine giren aç gözlüleriz.
Komşunun külünde değil malında gözü olan komşularız…
Sonrada takvim yapraklarında medet ararız.
Herkes herkese iyi yıllar dilerde kendisi iyi olmaya gayret etmez.
Sen ben iyi olamazsak o yıllar nasıl iyi olacak? Deyin hadi!
Farkında değil misiniz? Her yeni yıl bir öncekinden daha kötü oluyor.
Sebebi sadece rakamların değişmesi mi?
Biz iyi ve şerefli insan olmadan takvim yaprakları iyi olamaz.
Bir an evvel kendimize çeki düzen vermez isek, ebedi olan ahiret hayatını kaybedeceğiz.
Hadi iyilikte ve güzellikte yarışalım, VAR MISINIZ?

Sağ kalın sağlıcakla kalın