Davranışsal / Dışa Vurumsal Özellikler
1.Yazılı metinleri bütünleştirme yeteneğinde güçlük yaşar.
2.Dilbilgisi ve noktalama işareti hataları görülür.
3.Kötü el yazısıyla birliktedir.
4.Heceleme yanlışlıkları vardır.
5.Verilen bir metni kopyalamakta zorluk çeker. Eksik ya da yanlış kopyalayabilir.
6.Söyleneni yazmada önemli ölçüde eksiklikler vardır.
7.Kendi kendine bir şeyler yazarken de zorluk yaşaması muhtemeldir.
8.Ortak sözcüklerde harf sırasını hatırlamada zorluk yaşayabilir.
9.İyi düzenlenmiş paragraflar yazmada yetersizlik gösterir.
10.Okuma bozukluğunun eşlik etmesi muhtemeldir.
11.Kendilerine güvenleri az olabilir.
12.Görsel algıda, dilbilgisi becerilerinde, dikkat sürecinde ya da bellekte eksiklik görülebilir.
13.Bazı tıbbi bozukluklarla birlikte görülebilir. ( frajil x vb.)


Ailelere Tavsiyeler

1.Çocuğunuzun içinde bulunduğu durum hakkında bilgi edinin. Bu sayede çocuğunuza nasıl davranacağınızı, nasıl yardımcı olacağınızı, çocuğun yapmış olduğu farklı davranışların kaynağını ve gelişim seyrini daha iyi kavramış olacaksınız.
2.Çocuğunuzun çok iyi tanındığı ve özelliklerinin bilindiği ev ortamı sağlıklı gelişim için en uygun ortamdır. Bunun yanında anne baba ile çocuk ilişkisi her zaman dışarıdan bir uzmana göre çok yakındır , dolayısıyla okul ve evde verilen eğitimin tutarlı olması daha hızlı öğrenmeyi ve öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar. Evde okul aile iş birliği ile becerilerin pekiştirilmesi ise başarıyı arttıran önemli bir etkendir.
3.Okuldan dönünce, o gün okulda neler yaptıklarını sorarak sorumluluk duygularını geliştirin. Okulla ilgisini sağlayın.
4.Öğretmenin verdiği çalışmaları, ödevleri birlikte yapmayaçalışın. Destek olun. Birliktelik kavramı onun yerine ödevleri yapmak anlamına gelmemelidir. Hatalarını kendisinin görmesi ve düzeltmesi için yardımcı olun.
5.Uzun süreler ve aralıksız zamanlarla çocuğunuzun çalışmasını talep etmeyin. Küçük adımlarla başlayın.
6.Yanlışları karşısında aşırı tepkide bulunmayın. Aksi takdirde bu çocuğunuzun cesaretini kıracaktır. Cesaretlendirici ve motive edici telkinlerde bulunun.
7.Başarılarını ödüllendirin. ( sözel olarak, istediği bir etkinliği yapmasına izin vererek vs.)
8.Çalışması kadar dinlenmesi ve eğlenmesi için de fırsat tanıyın.
9.Çocuğunuzun zayıf yanlarını bilerek onları desteklemek ve bu konuda öğretmenle işbirliği yapmak önemlidir.
10.Evde çocuğunuza daha faydalı olabilmek için öğretmeninden size rehberlik etmesini isteyebilirsiniz.
11.Kendilerini başkalarının ve arkadaşlarının yanında eleştirmeyin. Çünkü bu çocuğunuzu pasif düşürür, aşağılık duygusuna sürüklenmesine neden olur.
12.Çocuğunuzu sadece kendisiyle karşılaştırın, eskiye göre nasıl bir ilerleme kaydettiğini değerlendirin.