İnsanlar birbirine yardımdan el geçtikleri gün insanlık yok olur Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz

                                                                                              W SCOTT


Yardımlaşma sosyal yaşamda olmazsa olmaz dinamiklerin başında geliyor. Yardımlaşma  ile birlikte insanlar, kendilerini yalnız hissetmiyor. Çaresizlik ve kimsesizlik duyguları ile baş etmenin en önemli yoludur. Birey yardımlaşma  olgusu sayesinde içinde bulunduğu toplumun bir üyesi olarak görüyor ve aidiyet duygusu gelişiyor. Yardımlaşma aynı zamanda bir birini anlamayı ve dolayısıyla duygudaşlığı da geliştiriyor. Yardımlaşma sayesinde yardım yapacak durumda olan kişi hırslanmaktan yardıma alan durumunda olan kişide kıskançlık ve düşmanlık duygularından kurtuluyor. Yardımlaşmanın bireye ve topluma olan bu ve benzer katkılarını psikolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak sıralamak mümkündür. Toplumun her bireyi bu olgunun birlikte yaşama kültürünün oluşması ve devamı için ne kadar önemli olduğunu bilir. Fakat bu bilişsel farkındalığa ilişkin içsel dinamikler oluşmayınca bu bilgi davranışa ve bir tutuma maalesef dönüşmemektedir. Geldiğimiz bu günde artık yardımın yardıma ihtiyacı var. Çünkü yardım olabildiğince yalnız ve kimsesiz kaldı, var olan yardım da doğru zamanda, doğru yerde ve  doğru insana yapılmamaktadır. Her insan yardıma ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyduğu yardımı alması gereken zamandan önce ya da sonra alması yardımı alması gereken zamandaki kadar işlevsel olmayabilir. Örneğin bir  insanın güzel bir söze ihtiyacı vardır. Bu sözü zamanından önce ya da zamanından sonra söylerseniz bu sözün söylenmesi gereken zaman kadar anlamı yoktur. Bir insan depresyona girdikten sonra kullanacağınız olumlu dil depresyona girmeden öncesine göre daha etkisiz olacaktır. Yardımın doğru zamanda yapılmadığı günümüzde yardımın bu bağlamda yardıma ihtiyacı vardır.

Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını iddia edemez
                                                                           Merry BROWN

Yardım eden el yardım alan elden daha üstündür. En güzel insanın da ifade ettiği gibi “veren el alan elden üstündür”. Bu üstünlük sadece yardım etme  ya da yardım edebilmek  ile ilgili değildir. Yardım edebilmeyi  doğru bir şekilde yapabilmeyle de ilgilidir. Yardım eden bunu sadece ve sadece yüce bir amaç(Allah rızası) için yapmalıdır. Bunu bir başkasının bilmesine hatta sağ elin verdiğini sol elin bilmesine gerek yoktur. Bilen bilir bu da yardım edene yeter. Zaten amaç bu olmazsa bilecek olan her şeyi bildiği için kaygı duymaya ya da kendimizi kandırmaya gerek yoktur. Böylece yardım alan yardım edene karşı minnettarlık, eziklik, yetersizlik, mahcubiyet vb duyguları hissetmesin. Bunu yerine kendini içinde bulunduğu toplumun bir üyesi  hissetsin ve ait olma duygusu ile sorumluluklarının farkına vararak onları üstlenebilsin. Yardım alanın en önemli sorumluluğu bu bağlamda onun da yardım edebilecek bir duruma gelmesi ya da içinde bulunduğu şartlarda bir yardım edebileceği ne varsa bu yardımı ihtiyacı olanlara sunmaktır. İşte ancak bu şekilde birlikte yaşam kültürü oluşabilir. Fakat günümüzde yapılan yardımların kişisel, sosyal ve ekonomik çıkarlara katkı sağlayacak şekilde yapıldığına şahit olmaktayız. Bu bağlamda da yardımın yardıma ihtiyacı var.

                                   Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez

                                                                                                          MEVLANA

Adamın biri çölde atına binmiş giderken yerde uzun zamandır orada aç ve susuz kaldığı belli olan kumun üzerinde uzanmış bir adam görür atından inerek adama su içirmeye çalıştığı esnada adam ani bir hareketle elindeki bıçağı yardım eden kişinin boğazına tutarak hem suyu hem de atını alır. Yardım eden kişi adama şunu söyler “suyumda  atımda sana helal olsun fakat ne olur suyumu ve atımı bu şekilde aldığını kimseye anlatma” yardım eden kişinin kaygısı neydi? Çölde gerçekten yardıma ihtiyaç duyan birine sırf bu olaydan sonra kimse atından inerek ya da yaya olsa bile su vermek istemez. Yardıma muhtaç olduğunu söyleyen insanlar o kadar çok çoğaldı ki artık gerçekten kimin ne tür ve ne kadar bir yardıma ihtiyacı olduğunu kestirmek zorlaşmıştır. Bu bağlamda yardıma akrabalarımızdan, komşularımızdan ve komşularımızın komşularından başlayarak bilerek, yerinde ve zamanında yardım etmeye ihtiyacımız olduğu için yardımın bu bağlamda yardıma ihtiyacı var.    İNSANIN “YARDIMA” YARDIMIN DA “İNSANA” İHTİYACI VARDIR.

Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın
                                                                                                                      Hint Atasözü