Ülkemizde, yıllardır yapılan bir yanlış var. O da “KÜLTÜR VE TURİZMİN BİRLİKTE ANILMASI”

Yanlışı özellikle büyük harfle ve tırnak içinde yazdım ki daha dikkat çekici olsun ve insanlar bu konuya biraz hassasiyet göstersin.

Kültür ve turizmi başlıklar halinde değerlendirmeye, buradaki sayfamızın sayısı el vermeyecek. Konu ile ilgili olarak yazılmış sayısız kitap, makale ve üniversitelerde açılmış dersler ve bölümler var. Her iki başlık da çok büyük ve derin. Bu yüzden konu ile ilgili olarak, okuyucularımın zihninde canlanan tanımlar muhtemelen doğru olacaktır. Yani, kültür ve turizmi ayrı ayrı tanımladığınız zaman doğru sonuçlara ulaşacaksınız.

Yanlışa gelecek olursak, kültür ve turizmin yukarda bahsettiğim iki ayrı ve büyük çalışma alanlarının olmasının yanında, devlet nezdinde “bir”, “beraber”, “ayrılmaz” olarak değerlendirilmesidir. Kültür ve turizmin bir bakanlıkta toplanması, adına da “Kültür ve Turizm Bakanlığı” denmesi, devletin bu konudaki bakışını gösterir bir tespittir.

Bakanlık özelinden gidecek olursak, turizm için ayrılan bütçe ile kültür için ayrılan bütçenin eşit olmadığını söylemek yerinde olacaktır. Evet turizm, ülkenin en önemli gelir kaynağı. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez ancak bununla birlikte, kültür de devleti sonraki yüzyıllara/binyıllara aktaracak, geçmiş yüzyıllardaki/binyıllardaki birikimlerdir.

Sırf bu sebep dolayısıyla bile kültürü yabana atmamalıyız. Tabii ki turizm de yabana atılmasın. Bu konuda yapılması gereken en anlamlı, mantıklı ve bilimsel yaklaşım kültür ve turizmin birbirinden ayrılması gerekliliğidir. Bu yolla, her iki alanın da çalışma sahaları daha net bir biçimde belirlenmiş ve ilgili ve yetkili kişilerin heyecan ve performansı ona göre yönlendirilmiş olur.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TURİZM ÇALIŞTAYI

Bu sabah yerel gazeteleri okurken, gazetenin bir tanesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Çalıştayı yaptığı haberini vermiş. Yukarıda bahsettiğim yanlışın devam ettirildiği yargısı ve eleştirisi ile Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde konuyu incelediğimde, çalıştayın “TURİZM ÇALIŞTAYI” olduğu başlığını gördüm. Yani gazete de aynı yanlış bakış açısı ile halkta oluşan algıyı –kötü niyetli olmadığına emin olduğu bir şekilde- devam ettiriyordu.

Amaç, Sakarya’ya turizm geliri kazandırma yollarının tartışılması imiş. Güzel ve doğru bir yaklaşım olduğu yönünde fikirlerim değişmeye başladı. Ancak, çalıştayın açıklama kısmında Ekrem Yüce’nin açıklamalarında yine kültür ve turizm başlıklarının bir arada olduğunu görünce, aslında yanlışın şehrimizde de devam edeceği yönünde –ilerde mahçup olmayı isteyeceğim- bir fikre kapıldım.  

OLMASI GEREKEN NEDİR?

Konuyu toparlayacak olursam eğer olması gereken, temelde iki madde halinde kendini göstermekte

  1. Kültür ve turizm başlıklarının birbirinden ayrılarak, her iki çalışma alanına da ayrı ayrı çalışma sorumluluk ve yetkisi vererek etki alanlarının genişletmek;
  2. Büyükşehir Belediyesi’nin turizm konulu çalıştayını, kültür alanında da müstakil bir toplantı olarak gerçekleştirmesi ve bu yolla şehrin kültür hayatına çok değerli katkı sunacak düşüncelerin dikkate alınmasıdır.
  3. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün inisiyatif alarak özellikle Sakarya’da geri planda bırakılmış “kültür” araştırma ve çalışmalarına ön ayak olmasıdır.