Lider: bilgi karakter ,yaşam biçimi ,güvenilirliği, inandırıcılığı ,hitabet ,konuşması,görünüşü vede karizması ile kişileri etkileyen ,amaç, hedef ve ülkü doğrultusunda harekete geçiren kişidir.

  • Lider, özü sözüne uygun olan kimsedir.
  • Lider, yüksek bir ahlakın, üstün bir seciyenin sahibi olan kişidir.
  • Lider, ölüme giderken dahi inançlarından taviz vermeyen kişidir.
  • Lider, teşhisinde yanılmayan, kolay kolay aldatılmayan, aldanması mümkün olmayan kişidir.
  • Lider, millî olanı millî olmayana her zaman tercih eden, bu tutumunda her zaman kararlılık gösteren kişidir.
  • Lider, her türlü haksızlığın karşısında başını dimdik tutan ve zorbalıklar önünde eğilmek nedir bilmeyen kişidir.
  • Lider kişinin, sınıfların, baskı gruplarının yararını değil, öncelikle milletin menfaatlerini düşünmesini bilen kişidir.
  • Lider, hiç kimse yokken ben varım diyen, kişisel hırs çıkar ve ikbal derdi olmadan ,menfaat peşinde koşmayan, hedefe ulaşmak için insanları kullanmayan ,haklıya haklı haksıza haksız diyebilen, kendi konumunu korumak için tavizler verip önüne gelene mavi boncuk dağıtmayan kişidir.

 

TEŞKİLAT İnsanları milliyetçi, toplumcu fikir yapımızla aydınlatma, koordine etme ve ülkücünün yakın hedefinin iktidar olmasını temin için birer eğitim yuvası olan Ocaklarımız ve ocaklarımızda yetişen, yetişirken de devleti kurtarma, topraklarımızı vatan yapma, milletin millî değerlerini yüceltme, insanlara şahsiyet kazandırma ruhunu almış kadroları iktidar yapma vasıtası olarak da M.H.P. her ülkücünün teşkilatıdır.

Teşkilat  Türk milletinin dünya medeniyetler ailesi içerisinde en üst noktaya taşınması için Ötüken den Anadolu’ya Türkün onurlu ve şuurlu yürüyüşünü her Türk gencine öğretmek . TÜRK İSLAM ülküsünü gerçekleştirmek için yaşam biçimini nizamı alem davasına göre ,Peygamberimizin sünnetine göre  şekillendiren gençler yetiştirme gayretindeki Ülkü Ocaklarıdır.

TEŞKİLATÇILIK ise günlük yada geleceğe yönelik kararlar alırken ,eylem gerçekleştirirken lider teşkilat ve doktrini esas alarak hareket etmek ve karar vermektir. Kişiler  teşkilat terbiyesi almış iseler kendi başlarına kendi çıkar ve hedefleri doğrultusunda hareket etmezler . Teşkilatlı insanlardan farklı farklı sesler ve farklı farklı eylem ,sözler çıkmaz. Farklı fikir ve öneriler ,görüşler teşkilat içinde masaya yatırılır ortak akıl ile bir fikir ve tercih belirlenir bu herkesin sesi, herkesin görüşü ve sözü olur.

Teşkilatçı insanlar söz konusu fikir dava ve teşkilat ise aynı yolu tutar aynı sözü söyler çünkü besin kaynağı doktrindir, asıl olan dava ve fikirlerdir. İnsanlar gelir geçer dava ve fikirler  hatta teşkilat bakidir. Kişilerin peşinde koşanlar kişiler ile gider ;fikrin adamları her daim davanın, teşkilatın içindedir.

Doğru zaman ve doğru anda bir gece ansızın tüm fikir fırıldaklarının ensesinde olurlar.

Teşkilat terbiyesi olmayan insanların bulunduğu ve liderin etkisini, güvenini ,otoritesini kaybettiği yapılarda çok ses kaos çatışma başlar.

Çünkü orda teşkilatçı olmayan, fikri derinliği olmayan farklı hesaplarla birbirini hedef alan insanların oluşturduğu bir yapı olmuştur.

Bu durumu anlatan en güzel söz ya devlet başa ya kuzgunlar leşe,

Doktrin: Kendi öz değer ve kültür kaynaklarımızla millî ihtiyaçlarımızı esas alarak telafi etme ve çare bulma düşüncesiyle 9 ışık ortaya konmuştur. “Her şey Türk için, Türk’e göre, Türk tarafından” sloganında mana bulan millî kurtuluş ve millî yükseliş hamlesi dün olduğu gibi bugün de hatta yarın da Türk Milletinin yegâne kurtuluş reçetesidir. Çünkü diğer bütün fikri ve siyasi ideolojilerin karşısında tek Millî Doktrindir. Çünkü kaynağını, özünü Türk kültüründen almaktadır. Çünkü doktrin er yapımız “Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletidir.”

Liderden memnun olmayanlar kendi liderlik vasıflarını ortaya koyar ve lideri değiştirir.

 Sonuç: lider, teşkilat ,doktrin tartışılamaz tartışılmamalıdır.

SELAM SAGI DUA İLE