Neden Avrupa’da Ülkü Ocakları ve ülkücü kuruluşlar kapatılıyor?
1-Türkiye Libya’da,Akdeniz’de kazanımlar elde ettiği için ve Mavi Vatan stratejimiz gerçekleştiği için
2- TURAN yolunda,Azerbaycan;Türk ordusunun lojistik desteği ile işgal altındaki topraklarını geri kazandığı için
3- Türkiye,Azerbaycan arasında Nahçıvan üzerinden kesintisiz transit hattı kurulacağı için
Çünkü ülkücüler devleti karşılıksız destekliyor. Habur kapısından çevirdiği hükümeti TURAN kapısına yönlendirdiği için
4- Batı rahatsız, içerdeki hain rahatsız
Peki sözde milliyetçiler siz neden rahatsızsınız?
Elbette hükümetin yanlışı çok hukuk sorunları,ekonomik kriz, doymak bilmeyen müteahhitler...
Turan yolunda en önemli adımlardan biri tüm Ülkücülerin hayali, hasreti Azerbaycan ile sınır birliğinin sağlanmasıdır.

Karabağ Zaferi sonrası varılan antlaşmaya göre Nahcivan ile Azerbaycan arasında bir koridor açılması öngörülmektedir. Antlaşmaya göre, ulaşımın güvenliği Ermenistan tarafından garanti edilecek;kontrolü ise Rusya istihbaratının sınır birimleri tarafından yapılacaktır. Bu koridorun açılmasının çok büyük bir stratejik bir değeri vardır. Çünkü bu yol vasıtasıyla Türkiye karayolu ile sadece Azerbaycan’a bağlanmayacak, aynı zamanda Orta Asya’ya da açılacaktır. Azerbaycan ise bu yolla Avrupa’ya ulaşacaktır. Bu nedenle; Kars-Iğdır-Nahcivan demiryolu ön plana çıkacak konulardan birisi olacaktır.

Bu koridor açılırsa Türkiye–Azerbaycan arasında hem turizm hem de dış ticaretin mevcut durumunun 2-3 katına çıkması beklenmelidir.

Karabağ’da kazanılan zafere bağlı olarak açılacak koridor, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’ni de ön plana çıkacaktır. Çünkü Nahcivan,Türk Dünyasının Türkiye ile kara sınırı olan tek toprak parçası ve oluşacak demiryolu ağının merkezindedir.

Günümüz itibarıyla Macaristan hariç olmak üzere Türk Dünyası arasında gerçekleşen ticaret hacmi yaklaşık 16 milyar dolardır, Macaristan da katılınca bu rakam 19 milyar dolar olacaktır .İşte bu ve gelecekte daha da artacak potansiyelin geçiş güzergahı,Nahcivan olabilecektir. Bu nedenle, Nahcivan-Azerbaycan koridorunun hiçbir şekilde kapanmayacağı uygun bir strateji ile açılması ve düşünülen planların şimdiden etkinleştirilmesi önemli olacaktır.

Nahcivan-Azerbaycan koridorunun inşa edilmesi Karabağ’ın inşası ve gelişimine önemli katkı yapacaktır.

20. yy’da Karabağ’ın meşhur olan pamuk ve halı dokumacılık işleri bu koridorun açılması ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşma imkanı yakalayacak ve talebe bağlı olarak halı,kilim gibi üretimlerde önemli merkezlerden birisi olabilecektir.

Nahcivan-Azerbaycan koridoruyla Türk Dünyasının ürünleri Avrupa’ya ulaşabileceği gibi uzun dönemde Çin ürünleri de taşınacaktır. Böylece bu iktisadi bağlantıyla Türk dünyasının medeni ve ilmi bağlantıları da güçlenmiş olacaktır.

Bu koridor Türkiye ile Türk dünyası arasında turizm ve inşaat sektörlerinin gelişmesine önemli katkı yapacaktır çünkü ulaşım ve taşıma maliyetleri her iki sektör açısından da önem arz etmektedir. Açılacak koridor taşıma ve ulaşım maliyetlerini anlamlı bir şekilde azaltacaktır. Örneğin, Nahcivan’dan uçak ile Azerbaycan’a gidiş dönüş maliyeti yaklaşık 1000 ₺ iken, demiryolu ile bu rakam yaklaşık 60-100 ₺ arası olacaktır. Bu durum ciddi bir turizm hareketliliğini de beraberinde getirecektir.

Nahcivan-Azerbaycan koridoru sadece lojistik maliyetlerini düşürmeyecek aynı zamanda kültür, turizm açısından da bir çok katkı sağlayacaktır.
Sınır ticaret merkezleri kurularak karşılıklı yerli üretici milli ürünlerini bu merkezlerde satma şansı bulacaktır.
Umarım ülkücü hareketin Turan yolunda hükümete verdiği desteğin önemi biraz daha iyi anlaşılmıştır.
Bu destekten rahatsız olanlar sadece muhalefetekiler değil.Akp içinde Arınçında içinde olduğu bir grupta sürekli bu milli ,ulusalcı politikalardan rahatsızlık duyuyor.
Fakat ülkenin geleceği için ülkücüler bu desteğe devam edecektir.
Elbette ülkücüler hükümetin her politikasını ya da uygulamasını doğru bulmuyor.
Hatta ülkücü hareketi sindiremeyen ve bürokraside, atamalarda önünü kesen bir zihniyet iktidar içinde mevcuttur.
Ülkücü bir çok bürokrat terfi edilmemekte hatta ülkücü olduğu için hakettiği halde atanmamaktadır.Sendikanıza göre liyakata bakılmaksızın atamalar yapılmaktadır.
Ekonomi hala ciddi sıkıntılar içindedir. İşsizlik, enflasyon, ithalatçı politikalar ülke ekonomisini daraltmaktadır.
Aşırı ve gereksiz inşaat sektörlü büyüme politikası terk edilmelidir.
Üretici ,KOBİ’ler,çiftçiler desteklenmeli ve üretim maliyetleri düşürülmelidir.
Ekonomik milliyetçilik temel ilke edinilmelidir.
Selam saygı dua ile kalın.