Değişen dünya dengeleri ve uluslararası ilişkilerdeki farklılaşmalar sonucunda, sıcak savaşlar, yerini soğuk savaş metotlarına bırakmıştır. Soğuk savaşın gereği olarak ortaya çıkan psikolojik savaş türü ve bu savaşın vazgeçilmez unsuru düşük yoğunluktaki çatışmalar (Low Indensity Conflict), terör kavramını da beraberinde getirmiştir.

Terörün amacı

Terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekilmesidir. Bu “dikkat çekme”  şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlanmaktadır. Siyasal ve ekonomik isteklerini meşru olmayan yollarla elde etmektir. İktidarı yıldırmak ve halkı korkutmayı amaçlar. Terörün amaç ve stratejisi zamanla teknolojik gelişim ve sosyo-ekonomik yapıya paralel olarak gelişmiş, tahrip ettiği toplumların dini-ırki-ekonomik ve sosyal yapısını ideolojisi doğrultusunda araç olarak kullanmış ve bu suretle kendisine finans kaynağı yaratmıştır. Sağladığı bu büyük miktardaki finans kaynakları ile dar bölge sınırlarını aşarak sınırlar ve kıtalararası boyut kazanmıştır.

Bu çerçeveden bakılınca ülkemizde kurumsallaşmış pkk terör örgütü ve pkk terörü ile yıllardır karşı karşıyadır. Zaman zaman marjinal sol örgütler pkk ile işbirliği içinde bazı terör eylemlerinde bulunmuştur.

Terörün Sebepleri

Terörizmin ortaya çıkmasında birçok sebep sayılabilir. Bunların başlıcaları ise şunlardır:

1-Ekonomik güçlük ve eşitsizlikler,

2-Eğitim eksikliği veya noksanlığı,

3-Çevrenin kötü tesiri,

4- Hükümetteki zaaf, iktidar yetersizliği,

5-Aile ve okuldaki otorite eksikliği,

6- Dış tesirler.

Peki pkk ne ister sözü eğip bükmeden ortaya koymak lazım.pkk terör örgütü kürt devleti kurmak ve Suriye’den Irak’tan ve Türkiye’den kopardığı toprakları birleştirerek sözde büyük kürdistanı kurmak ister.

Terörün Finansal Kaynakları 

Terörizm ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklara daha çok yasadışı faaliyetleri ve dış yardımlar ile ulaşır. Bu gelir kaynakları şu şekilde özetlenebilir:

1-Dış yardımlar

2-Uyuşturucu ticareti

3-İnsan ve diğer kaçakçılık türleri

4-Haraçlar

5-Büyük çaplı soygunlar

6-Zorunlu ve gönüllü bağışlardır.

Zaman içinde dış yardımlar ve dış istihbaratların maşası haline dönen örgüt ciddi finansal güce hakim olunca artık bu kaynakları yöneten yapının siyasal uzantıya ihtiyacı oluşur.

Nitekim siyasi yapısını da kurmuş ve meclise sokmuştur.

Sonrası elbette Kobani’de (Aynel Arap )kanton oluşturma provası Diyarbakır, Sur ,Lice, İdil ,Hakkâri’de denendi. Hükümetin teröre verdiği taviz ve açılımı da fırsat bilen örgüt bağımsız kantonlar bölgeler ilan edecekti.

Hükümetin paralel yapı ile mücadele ederken ortaya çıkan istihbarat zaafı fırsat bilinerek Ankara’da üçüncüsü gerçekleşen büyük acımasız ve sivillere yönelik saldırılar.

Elbette bu saldırılar güney doğudaki kalkışma hareketinin başarısız olması sonucu şehirlere taşıdığı orta yoğunluktaki çatışmalara geçilmiştir.

Sonuç : Hak isteyene hakkı verilmeli toprak isteyen ülkeyi bölmek yada yönetimi ele geçirmek isteyenlere karşı gerekli cevap verilmelidir.

Bu cevap kınama yada sabrımız taşıyor. Gereken misli ile yapılacak gibi saçma söylemlerin ötesinde yada üç uçakla kandili bombalayıp halkın gazını almak yerine kesin çözüm içermelidir.

Çözüm , kandile Türk bayrağı asılıp kalıcı olarak oraya birlikler yerleşmeli, ülkede bir aylık kontrollü sokağa çıkma yasağı uygulanmalı , teröre destek veren ve terör bağlantısı olanlar meclistekiler dahil temizlenmelidir. Ankara'da Kızılay meydanında apo piçi asılmalıdır.

Kardeşlik tek taraflı bu büyük milletin yıllardır savunduğu bir politikadır.

Kendini kardeş görmeyip sürekli başka hayaller ile terörü savunan destek verenler hasret çektiği topraklara kavuşmalı ,toprağın altında onlara yer ayrılmalıdır.

SELAM SAYGI DUA İLE

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE