Sorumluluk,kişinin kendisini, davranışlarını ve davranışlarının sonuçlarını üstlenebilmesidir.Sorumluluk bir sonuç ise bu sonucu ortaya çıkaran temel unsurlar, kendine güven, bağımsızlık, öz disiplindir.Sorumluluk bireyin, kendilik bilincinin gelişmesi ile başlayan bir süreçtir. Burada önemli olan sorumluluğun bir süreç sonucunda kazanılması vebilişsel, duyuşsal ve davranışsal yönü olan bir tutum olduğunun fark edilmesidir..O halde bu süreç nasıl başlar, nasıl devam eder ve nasıl sonuçlanır sorularını cevabı önemlidir. Güven duygusunun gelişmesi ile başlayan bu süreç, özerk olma,girişken olma, kendilik bilincinin kazanılması ile devam etmektedir. Başarabileceklerine yönelik oluşturulmuş beklentiler ile yaşanan başarma duygusu yanında sınırlarını bilen bir kişilik yapısı içinde sorumluluk en önemli dinamiklerden biri durumuna gelmektedir.
Sorumluluğun sosyal yaşamdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyabilmek için; ülkemizde kadına yönelik şiddet, boşanma, uyuşturucu kullanma oranı ve yaşı,trafik kazaları, orman yangınları, depremlerde yıkılın evlerde yapılan hatalar,sınavlarda sıfır alan öğrenciler, okul terk ve devamsızlıkları gibi durumlara ilişkin araştırma sonuçları incelenmesinde fayda vardır.
Bütün bu durumlar sorumluluk bilinci ile ilişkilendirip ortaya koyulduğunda aşağıda soruların cevaplarını millet olarakhep birlikte vermeliyiz.
•Sorumluluk sahibi bir koca eşine şiddet uygular mı?
•Sorumluluk sahibi bir kişi boşanma ile sonuçlanma ihtimali yüksek bir evliliğe evet der mi?
•Sorumluluk sahibi bir kişi sudan ve sırf kendi bencilliği için eşini boşayabilir mi?
•Sorumluluk sahibi bir kişi kendisine, ailesine ve ülkesi zarar verecek uyuşturucu ve benzeri bir maddeyi kullanmak ister mi?
•Sorumluluk sahibi bir kişi sırf biraz daha kazanayım diye eksik ve hatalı malzeme ile inşaat yapar mı?
•Sorumluluk sahibi bir kişi öğretmen yaptığı her davranışın çocuk üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisinin olabileceğini bilerek düşünmeden davranabilir mi?
•Sorumluluk sahibi biröğrenci anne ve babasının hakkını gözetmeden devamsızlık ya da olumsuz bir davranış içinde olabilir mi?
•Sorumluluk sahibi bir kişi ülkesinin ve insanlarının zarar göreceği bir eylemi gerçekleştirebilir mi?
Bu soruların sayısı artırılabilir. İnanıyorsak, düşünüyorsak, nefes alıyorsak,konuşabiliyorsak, yürüyebiliyorsak ve “insan” isekbunu bir sorumluluk gerektirdiğini bilmeliyiz.
Not: Bir sonraki yazı çocuklarımıza sorumluluk kazandırmak için neler yapmalıyız? Sorusunun cevabı niteliğinde olacaktır.