Kuran-ı Kerim de

“And olsun ki Biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu (kendi iradeleri ile hak edeceklerinden) cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, bunlarla idrak etmezler; gözleri vardır, bunlarla görmezler; kulakları vardır, bunlarla işitmezler! İşte onlar, hayvanlar gibidir; hatta daha da aşığıdırlar. İşte onlar, gafillerin ta kendileridir.” (el-A’râf, 179)