(Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre) Resulullah (asm.):

“Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın.” (Sahihu’l-Buhari VIII, 92; Tefriru’l-Kurani’l-Azim II, 43; Sunenu İbn-i Mace, II, 3961.)

Başka bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz (S.A.V);

"Ma'rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerinibeğendiklerini müşahede edersen, o zamankendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır.O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir." [Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (4014).]

Kardeşlerim gün bugündür...

Efendimizin bizler için söyledikleri gibi, karışık bir dönemdeyiz...Kime inanıp,kimin sözüne itibar edeceğimizi ya bilmeyenlerdeniz ya da her söylenenin peşine takılıp gidenlerdeniz...

Bu konularda iyiistişareler yapıp,isabetli karalar üzerinde olmalıyız...Konuları çok araştırmalı,çok incelemeli ve ciddiyetle takip etmeliyiz...

Aynı zamanda az konuşmalı,tartışmalardan geri durmalı ve temkinli davranmak gerek...

Rabbim şüphesiz en doğrusunu bilir.

Bizlerin yapacağı ise sabırlı olmaktır...
Yüce Allah (c.c)'ımızın bizlere emri ve birçok ayetleri doğruluk,dürüstlük ve iyilik üzerine bildirilmiştir...

Yaşadığımız şu günlerde dik kafalılıkla hareket etmemeliyiz...
Müslümandik kafalı olmaz...
Müslümanın başı dik olur...

Her gecenin bir aydınlığı olduğu gibi,inşaallah bu günlerin de son bulacağı iyi günler gelecektir...

Elhamdülillah müslümanım diyenlerin de sabırla ve sessizce beklemeleri,bol bol dua etmeleri,mümkünse herşeye dahil olmamaları kendi yararlarına olacaktır...

Allah'a emanet olun...