SAÜ Özel Eğitime yerleşen bütün öğrenci arkadaşlarım; ülkemizde ki çoğu Özel Eğitim bölümünden farklı uygulamaları bulunan bu “özel” üniversitemize hoş geldiniz ...!

Üniversitemizin uygulamasından kaynaklanan bu farklılık, haliyle özel eğitim bölümünde de hissedilmektedir.

Bu uygulamanın temelinde ise üniversitemizin kabul etmiş olduğu Bologna Eğitim Sistemi bulunmaktadır.

*Öncelikle Bologna Eğitim Süreci özetle; okutulan derslerin yükleri, içerikleri, saatleri, Akts değerleri, teorik ve uygulama bölümleri gibi temel yapılarında ve eğitimin aşamaları, yani lisans, doktora , yatay ve dikey geçişler ve yükseltme kriterleri açısından Avrupa çapında bir birlik sağlamayı hedefler.

*SAÜ Bologna sisteminin bel kemiğini oluşturan yapılardan biri olan bu Akts not sistemini en aktif uygulayan üniversitedir, bu durum da yine özel eğitime yansımaktadır.

*Yani biz öğrenciler uygulama dersi değil yalnızca teorik bir ders alıyor olsak dahi bu ders için en az bir kısa sınav, bir performans, bir ödev, bir ara sınav ve final sınavına tabii tutulmakta ve biz öğrencilerin dersteki yeterliği yalnızca yazılı sınavlarla değil uygulamaya dayalı etkinliklerle belirlenmektedir. Özellikle mesleki eğitim ve tecrübe edinimi noktasında gerekliliği mutlak önem arz eden Özel Eğitim için bu “performans ve ödevler” siz öğrencilere büyük bir avantaj ve fayda sağlayacaktır.

*Üniversitemizin diğer üniversitelerden farklı olarak uyguladığı bir diğer Bologna uygulamasıysa; 10.05.2012 Tarihli 390 sayılı senato toplantısında alınan 16 nolu kararla ders planlarını güncellenmesidir. Bu uygulamaya göre öğrencilerin iki dönem verilen bazı dersleri birleştirilmiş, İngilizce, Türk Dili, İnkılap Tarihi ve Bilgisayar gibi YÖK ortak dersleri uzaktan eğitimle verilmeye başlanmış ve öğrencilerin akts sistemine uyumunu artırmak ve sistemin gerektirdiği uygulamalı çalışmaları yapmak için yeterli zaman yaratılmaya çalışılmıştır. Yani her iki dönemde aynı ortak derslere vakit ayırma durumunuz ortadan kalkmıştır.

*Ayrıca bilmeniz gereken diğer bir konuda şu ki; sizler özel eğitimde bölümünüzün derslerinin yanında üniversite ortak dersleri de alacaksınız. Burada da SAÜ Üniversite ortak dersi olarak iki farklı ders planı koymuş ve farklı fakültelerden alma imkanı sağlayarak sizlerin kendi alanları dışında da yaşantılar kazanmanızı hedeflemiştir ve bu uygulamanın da size faydasını başladığınızda görmüş olacaksınız.

Unutmayınız ki; SAÜ İnsan Kaynakları Sitesi secretcv.com sitesi verilerine göre İstanbul, Marmara ve Kocaeli Üniversitesinin ardından mezunlarının işe yerleşme oranı en yüksek üniversitedir.

Bu veri ise “Neden SAÜ Özel Eğitim” sorusunun da bir nevi cevabı niteliğindedir.

Bu sorunun cevabı noktasında bana karşı yardımını esirgemeyen öğrenci işlerimizin de “Gökhan Abisi” olan Gökhan ULAY hocama teşekkürü bir borç biliyorum.

Gelecek hafta bir diğer özel eğitim yazısına kadar hoşça kalın, özel eğitimin “farkında” kalın..!