Davranışsal / Dışa Vurumsal Özellikler
1.Akranlarına göre matematik becerileri beklenenin önemli ölçüde altındadır.
2.Okul başarısını etkiler. Çocuğun kendine duyduğu güveni önemli ölçüde azaltır.
3.Nesne saymada, ritmik saymada karıştırmalar, zorluklar yaşanabilir.
4.aritmetik işaretler, simgeleri okuma ve yazmada zorluk yaşayabilir.
5.Matematiksel terimleri ve işlemleri kavramada, adlandırmada zorluk yaşar.
6.Yazılı problemleri matematiksel işleme dökme konusunda güçlük yaşabilir.
7.Matematiksel şekilleri doğru kopyalayamayabilir.
8.Matematikte işlem sırasını karıştırabilir.
9.Dört işlemi öğrenmede, eldelerde, onluk bozmalarda, çarpım tablosunda, bölme işlemlerinde zorluk yaşar.
10.Matematiksel terimleri birbirine karıştırabilir. ( artı yerine çarpı gibi)
11.Ölçü birimlerini öğrenmede, birbirine çevirmede zorluk yaşar.
12.Saati okumada zorluk yaşar.
13.Parayı tanıma ve kullanma konusunda önemli ölçüde eksiklikleri olabilir.
14.Matematik beceriler gerektiren günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken önemli ölçüde zorlanır.
15.Okuma bozukluğu ve yazılı anlatım bozukluğunun birlikte görülme olasılığı oldukça yüksektir.
16.Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu ile birlikte görülme sıklığı oldukça fazladır.
17.Görsel algıda, dilbilgisi becerilerinde, dikkat sürecinde ya da bellekte eksiklik görülebilir.
18.Bazı tıbbi bozukluklarla birlikte görülebilir. ( frajil x vb.)


Ailelere Tavsiyeler

1.Çocuğunuzun içinde bulunduğu durum hakkında bilgi edinin. Bu sayede çocuğunuza nasıl davranacağınızı, nasıl yardımcı olacağınızı, çocuğun yapmış olduğu farklı davranışların kaynağını ve gelişim seyrini daha iyi kavramış olacaksınız.
2.Çocuğunuzun çok iyi tanındığı ve özelliklerinin bilindiği ev ortamı sağlıklı gelişim için en uygun ortamdır. Bunun yanında anne baba ile çocuk ilişkisi her zaman dışarıdan bir uzmana göre çok yakındır , dolayısıyla okul ve evde verilen eğitimin tutarlı olması daha hızlı öğrenmeyi ve öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar. Evde okul aile iş birliği ile becerilerin pekiştirilmesi ise başarıyı arttıran önemli bir etkendir.
3.Okuldan dönünce, o gün okulda neler yaptıklarını sorarak sorumluluk duygularını geliştirin. Okulla ilgisini sağlayın.
4.Öğretmenin verdiği çalışmaları, ödevleri birlikte yapmayaçalışın. Destek olun. Birliktelik kavramı onun yerine ödevleri yapmak anlamına gelmemelidir. Hatalarını kendisinin görmesi ve düzeltmesi için yardımcı olun.
5.Uzun süreler ve aralıksız zamanlarla çocuğunuzun çalışmasını talep etmeyin. Küçük adımlarla başlayın.
6.Yanlışları karşısında aşırı tepkide bulunmayın. Aksi takdirde bu çocuğunuzun cesaretini kıracaktır. Cesaretlendirici ve motive edici telkinlerde bulunun.
7.Başarılarını ödüllendirin. ( sözel olarak, istediği bir etkinliği yapmasına izin vererek vs.)
8.Çalışması kadar dinlenmesi ve eğlenmesi için de fırsat tanıyın.
9.Çocuğunuzun zayıf yanlarını bilerek onları desteklemek ve bu konuda öğretmenle işbirliği yapmak önemlidir.
10.Evde çocuğunuza daha faydalı olabilmek için öğretmeninden size rehberlik etmesini isteyebilirsiniz.
11.Kendilerini başkalarının ve arkadaşlarının yanında eleştirmeyin. Çünkü bu çocuğunuzu pasif düşürür, aşağılık duygusuna sürüklenmesine neden olur.
12.Çocuğunuzu sadece kendisiyle karşılaştırın, eskiye göre nasıl bir ilerleme kaydettiğini değerlendirin