Gerçek adı Ayn El Arap , Türkçede Arap Pınarı, Kürçe adı Koboniolan Suriye’nin bir kentinde ki güç ve iktidar kavgası Türkiye’de de büyük yankı ve etki bulmaktadır.
Sistematik bir söylem ile Kürtçe terminoloji ve isimler medya yoluyla milletimize dikta ettiriliyor.
Işıd ile pyd nin güç kavgası ve bu bölgeye hakimiyet kurma yarışı sonucunda bizde kendimizi bu sarmalın içinde bulduk.