Farklı görüş ve ideolojilerin kamuda gruplaşmaya gittiği belirgin ülkeler içinde olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu yüzden ülke genelinde neden başarılı olamadığımız belli oldu. Kayırmacılık biz işe alalım yapamazsa yapamaz o bizim hemşehrimiz nasıl olsa öğrenir diyerek aldığımız kayırdığımız insanlar değil mi bizi geriye götürenler. Onlar değil mi bizi buraya getirenler, onlar değil mi bizi başarısızlığa itenler. Atayacak olanlar liyakata değil hemşehriciliğe bakarak sanki onlara vefa borçlarını ödemeye çalışıyorlar.

 

Sorun bu kişilerin kurum müdürlüklerine hemşerilerini ataması veya yerleştirmesi değil liyakat sahibi bir bireyden görevi alıp hemşericilik olgusu ile liyakati olmayan birine görevi devretmesidir. Yapılan planlar ve projelerden haberi bile olmayan bu kişiler verdiğiniz görevi anlayıncaya kadar atayanın işine engel olurlar. Bir kayırmacılık yapacağımız bütün çalışmalara engel olurlar. 

 Sizi geleceğe değil karanlığa sürüklerler haberiniz dahi olmaz. Atalarımız ne güzel söylemişlerdir ’’İş bilenin, diye; gerisini söylemeye gerek var mı bilmiyorum.

 

Kamuya atanmayı isteyen en çok sahip olan bir ülke olarak sonrasında neden memurların en çok mutsuz olduğu ülke olduğumuzun cevabı az da olsa anlatılmaya çalışılmıştır umarım.

Başarısızlığa götüren hemşehriciliğe değil; Başarıya götürecek işin ustası Liyakatli insanları bir yerlere getirmeye çalışın, çalışın ki herkes sizi takdir etsin ve mutlu olsun.

Adaletli davranarak Sağlıcakla kalın