Toplumlar ve insanlar farklı inanç, eğitim, kültürel değerlere sahip olabilirler. Farklı yaşam biçimlerine, farklı zevklere ve farklı görünümlere de sahip olabilirler. Medeni toplumlarda bu farklılıklar bir zenginliktir.
Bizler birbirimize benzemeye biliriz. Ancak bir arada yaşayan bir grup topluluk yâda millet iseniz hukuk ve Anayasa çerçevesinde kurallara uymak ve birbirinize tahammül etmek zorundasınızdır.
Bu ülkenin en büyük sorunu gücü ve otoriteyi elinde bulunduranların kendi dışında kalan insanları yok sayması ve kendi kural inanç ve yargılarını başkalarına kabullendirmeye çalışmasıdır.
Ülkemizdeki siyasal sosyal ve kültürel sorunların ana temelinde ve sorunların çözümsüzlüğünde bu anlayış yatmaktadır. Dün size yapılanı bugün siz başkasına yapmaya başlıyorsunuz.
Dün başkalarına zulüm yapanlarda bu gün kendine yapılınca feryat figan ediyorlar.
Oysa mukaddes dinimiz Hak’ tan Hukuktan, Hoşgörüden zayıf ve güçsüze yardımdan ve Müslümanların kardeşliğinden sürekli bahseder ve bunu emreder.
Hukuk: Toplum yaşamını düzenlemek için, uygulanması devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar biçimidir.

Bundan şunu anlamalıyız beni seni daha güzel yaşatmak ve bizlerin çıkar ve haklarını korumak için düzenlenmiş kurallar değildir. Toplum yaşantısını, her birimizin daha huzurlu güvenli ve yaşam biçimimizi korumak için konulan kurallardır.
Sosyolojide Bir şeyin sosyal olay olarak kabul edilebilmesi ve bir davranışın sosyal olay olması için :
1- Bireyler arası karşılıklı iletişimin olması
2- Bir arada var olma duygusu olması gerekir.
Eğer iletişime açık ve bu Büyük Milletin bir parçası olarak kendini gören insanlar var ise ve bunları anlamak ve gerekli hukuksal düzenlemelerle sosyal kültürel hakları verilmelidir.
Ancak bu millete kin nefret duyan birlikte yaşamak istemeyen bu ülkeden toprak isteyenlere cevap çok açıktır. Bedeli aldığımız fiyattır. Açıkçası bu ülkenin her karış toprağı şehit kanı ile sulanmıştır.
Yol yakınken bu hayallerinizden vaz geçin bu milletin sabrını ve hoş görüsünü sınamayın.

Bayrak Ezan Toprak Ve Millet Kutsalımızdır.

Selam Saygı Dua İle