ilhancanci @ gmail.com

Fındık Karadeniz Bölgesi’nin, Türkiye'nin çok önemli stratejik bir zirai ürünüdür. Türkiye adına çok önemlidir. Bütün ülkelerin toplamından daha fazla üretim yapan ülkemizde üreticiye gereken önem verilmeli ve sahip çıkılmalıdır. Çok sayıda aile bu yolla geçimini sağlamaktadır.

Türkiye’ye önemli ölçüde döviz getiren ihraç ürünlerimizden olan fındıkta her yıl yaşanan taban fiyat belirsizliğine ek olarak  bu sene Amerikan Beyaz Kelebeği’ bizim tabirimizle ‘Tırtıl’,Fındık İç Kurdu, Fındık Yeşil Kokarcası Zararlıları ve Külleme hastalıklarının baş göstermesi çiftçiyi; fındık üreticisini hepten tedirgin etmiştir.

Fındık üretimi kolay değildir. Fındık ile ilgili olanlar bunu çok iyi biliyor. Bir yıl gereken bakımı yapmazsanız, orman olur bir daha giremezsiniz. Gerekli ilaç ve gübreleme yapılmazsa ürün alamazsınız. Gübre ve ilaç fiyatlarına fahiş zam yapılırken fındık üreticisi taban fiyatının 20 TL nin üstünde ve  Ağustos ayı öncesi açıklanmasını bekliyor.

2018 de yaşanan taban fiyat belirsizliğini hatırlayacak olursak ‘harman zamanı, okullar açılmadan önce, bayramdan önce, bayramdan sonra derken taban fiyat 26 Ekim’de açıklanmıştı. İş işten geçmiş ve bankalara borcu olan, bayram ve okulların açılması ile harcama yapmak zorunda kalan fındıkçı mahsülünü tekele teslim etmek zorunda kalmıştı.

Geçen yıl yapılan hata tekrarlanmamalı ve bilhassa fındığı tanıyan, bilen bölge milletvekilleri bu konu ile ilgili gerekli çalışmalara şimdiden başlamalı; mesai harcamalarını talep ediyorum. Şöyle ki;

Fındık ile ilgili taban fiyat, fındık hastalıkları, tekelleşmeyi engelleme vb konuları kapsayacak şekilde TBMM’de bir araştırma komisyonu teşekkül ettirilerek, bunun görüşülmesinde araştırılmasında büyük yarar olduğu düşüncesindeyim. Fındık bu sene kaderine terk edilmesin, çiftçi yalnız ve çaresiz bırakılmasın.

Çiftçi kan ağlamakta ve fındığının değerlenmesini beklemektedir. Fındık üreticisi taban fiyatının 20 TL nin üstünde ve  Ağustos ayı öncesi açıklanmasını istiyor. Para kazanamayan üreticiyi bu sene hastalıklar da zor durumda bıraktı zaten.

Yetkililer üzerine düşeni bir an önce yapmalı, kaderine terk edilen çiftçi  fındığını sökmek zorunda kalırsa kimse şaşırmasın.

Selam saygı dua

İlhan Cancı