Erken Çocuklukta Özel Eğitim, terimsel manada doğumdan 6 yaşına kadar olan, engelli ve gelişimsel olarak risk altında olan çocuklara ve ailelerine yönelik sunulan eğitim hizmetleridir.

*Öğretme ve öğrenme deneyimleri sağlayarak çocuğun yeterliliklerinin arttırılması, yetersizliklerin önlenmesi ve eğitim araç-gereç desteklerinin sağlanmasını içerir.

*Erken çocukluk Özel Eğitim ihtiyacı, tıbbi tanılama, ve eğitsel değerlendirmeler yapılarak belirlenir.

*Belirlenmesinden itibaren yapılacak olan erken müdahale , varolan hasarı ortadan kaldırmayı değil, mevcut işlevlerin kullanılabilmesini ve daha fazla kaybın ortaya çıkmasını önlemeyi hedefler.

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde  aileye düşen görevse çocuğun dil, hareket, zihin ve sosyal gelişimlerinde yaşıtlarına göre yolunda olmayan bir durum gözlendiğinde, hiç vakit kaybetmeden üniversitelerin ilgili bölümlerine, uzmanlara veya özel eğitim kurumlarına müracaat etmesidir.

Erken Müdahale ve Erken Özel Eğitim çocuğun eğitim ve yaşam kalitesini anlamlı düzeylere yükseltir. Erken çocukluk eğitimi alan bir çocuğun, almayan engelli çocuğa göre daha;

*Verimli, başarılı bir okul ve eğitim yaşantısı olur.

*Bağımsız yaşam becerileri etkin bir şekilde gelişir.

Vel hasıl; bu yüzdendir ki bu çocuklarımızın istenilen düzey ve becerilere sahip olabilmeleri için bizlerin ve devletin görevi özel gereksinimli çocuklarımızın tüm gelişim alanlarında ki gelişimlerini, maddi manevi olarak da ailelerini desteklemek ve çocuğun çevreyle olan etkileşimlerini kolaylaştırıp bu çocuklarımızı toplumumuzun bir parçası yapmaktır.

En önemlisi de Özel Eğitim ile alakalı her konuda olduğu gibi Erken Çocukluk Özel Eğitiminde de “farkındalık” oluşturmaktır...

Gelecek hafta bir diğer özel eğitim yazısına kadar hoşça kalın, özel eğitimin “farkında” kalın..!