Kültürümüzün bir parçası olarak da değerlendirebileceğimiz eğlence kavramı günümüzde bireyin dünyayı yorumlaması açısından da büyük önem taşıyor. Üretimi kitle iletişim araçlarıyla insana aktarılan eğlence temalı her türlü faaliyet şimdilerde kişinin iç dünyasını ve anlayışını da temsil ediyor. Eğlence sektörünün kurumsallaşıp medyaya aktarılması, farkına varmasak da aşamalı ve meşakkatli bir süreç olmuştur. Fakat bu süreç sonunda görüyoruz ki "eğlence" satılabilirdir ve evrimleşmesi ülke ekonomisiyle ilişkilendirilebilir.

Eğlence sektörünün yeni ortamlar ve yeni ürünler üretilmesinde payı büyüktür. Eğlence bağımsızdır fakat farklı sektörlerle iç içe değerlendirildiğinde verimliliği yadsınamaz. Tanıtım ve sergileme ile olağanüstü bir pazarlama gerçekleştirir. Özellikle son zamanlarda yatırım açısından listenin başlarında yer alan bu sektör, her geçen gün büyümeye devam etmekte. Yüksek gelir ve pazar payı açısından kar sağlamak amacıyla şirketler, medyanın eğlence bazındaki gelişiminde küresel ekonominin gerisinde kalmamak için; etkili, ve dikkat çekici yollar denemeye devam ediyorlar. Sonuç olarak bu sektörün tarihsel gelişimini birey tüketimi açısından irdelersek eğlencenin, ekonomiyi doğrudan etkileyen oldukça dinamik, göstergesel bir etkinlik olduğunu görüyoruz. Hunharca tüketen bir topluma karşı da asla tükenmeyeceği çok açık.

 

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.