Dost olmak kolay değildir.Dost dediğin önce karşısındakini düşünür.Hayali dostlar ise hep sinsi ve bencil olurlar.İstedikleri tek şey gördükleri ve düşüncelerinde olan her şeyin kendilerinin olmasını isterler.

Kendisini dünyanın jandarması ve tüm malların ağası zanneden dünya maskaraları da böyledir.Dünya üzerindeki tek gücün kendisi olduğunu etrafındakilerin kendisinin hamarat birer amelesi olduğuna inanırlar.Karınları doymayan bu dünya maskaraları ne bulurlarsa hemen karınlarına indirmeyi bir marifet saymaktadırlar.

İşte ne bulduysa bütün bütün karınlarına indiren bu maskaralar dünya üzerinde dost bulmakta güçlük çekmeleri de bu yüzdendir.  Sizce obur insanlarda böyle değil midir?. Onların değeri sizin yanınızda O altın(…)kadar değil midir?. Siz ne anlarsanız bu hayal onun içindir.

ALLAH’A EMANET OLUN