Bir çocuk gelişim sürecinde bilişsel, duygusal, fiziksel ve psikolojik birçok beceri öğrenir. Bu beceriler olumlu yada olumsuz olabilir. Örneğin çocuk bir başkası ile iş birliğini sağlayıcı bilişseli, duygusal ve davranışsal becerilere sahip olabileceği gibi, bir başkası ile çatışma halinde bir etkileşimi sürdürecek benzer becerilere ya da özelliklere sahip olabilir. Olumluyu ikame edemeyen ya da kazanamayan çocuğun özellikle bilişsel ve duygusal boşluğa düşeceği kaçınılmazdır. Bu boşluğun oluşması sorun değil hatta bu boşluğun oluşması gerekli olduğu da söylenebilir. Esas olan çocuğun bu boşluğu neyle doldurduğudur. Her insanın hayatında boşluklar oluşur bu bağlamda kimse kimseden farklı, avantajlı ya da dezavantajlı değildir. Tek fark bu boşluğu neyle doldurulduğudur. Bu bağlamda kişiler arası temel fark ya da var olan farkları yaratan temel unsurun gelişimsel süreçte oluşan boşlukları nasıl doldurulduğudur denilebilir. Aşağıda bilişsel, duygusal, fiziksel ve psikolojik boşluk oluşturabilecek durumlar ve bu boşlukların doldurulabileceği durumlar verilmiştir. Umarım gelişim sürecinde olan herhangi bir çocuğa, ergene ya da gence bir katkısı olur.
Bilişsel, Duygusal, Fiziksel Ve Psikolojik Boşluklar Bilişsel, Duygusal, Fiziksel Ve Psikolojik Dolgu Malzemeleri
Korktuğunda Umut etmeyi
Üzüldüğünde Sabretmeyi
Kaygı duyduğunda Şükretmeyi
Öfkelendiğinde Kontrol etmeyi
Duruma göre isteğinden(zaman zaman) Vazgeçmeyi
Duruma göre ihtiyacını Ertelemeyebilmeyi
Büyürken Değişebilmeyi
Değişirken Gelişebilmeyi
Zorlandığında Dayanmayı
Kararsızlıkta Yardım almayı
Sahip olduğunda Paylaşmayı
Karar verirken Adil olmayı
Dinlerken Anlamayı
Tartışırken Uzlaşmayı
Eğlenirken Dinlenmeyi
Sırra sahipken Saklayabilmeyi
Yanlışı gördüğünde Uyarmayı
Seçimlerinde Sorumluluk almayı
Hissettiğini Dışa vurmayı
Değerleri ile Değerlenmeyi
Deneyimden Öğrenmeyi
Başkası ile değil Kendi ile yarışmayı
Tahammülünü aşmadan Savaşmayı
Sınıra geldiğinde Haddini aşmamayı
Geçmişi düzeltmek yerine Kabullenmeyi
Suçlamak yerine Affetmeyi
İnandığını Yaşamayı
Ölmeden önce Ölmeyi
Başardığında insan mutluluğu, huzurun, güvenin, bireyselleşmenin ve ait olmanın kovalayıcısı değil kovalananı olur.