Kaynaştırma eğitimi özel eğitim hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Tam zamanlı kaynaştırma ise özel gereksinimli bireylere en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yararlanma olanağı veren bir uygulamadır.

Ülkemizde kaynaştırma çalışmalarının başarısızlığı özellikle rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri tarafından sıklıkla ifade ediliyor. Kaynaştırma öğrencisi olarak gösterilen çocukların gerçekten kaynaştırma öğrencisi olup olmadıkları,eğer ki gerçekten kaynaştırma öğrencisi iseler kaynaştırmadan nasıl yararlandıkları, sınıf öğretmenlerinin yapabilirlikleri, özel eğitim öğretmenlerinin sayıca yetersiz oluşu, özel eğitimde destek hizmetlerin yetersizliği, okul idaresinin yapabildikleri, okullardaki fiziksel durum, sınıf mevcutları göz önünde bulundurulursa aslında bu kaynaştırma çocuklarının bu uygulamadan yararlanabilme olanaklarının sınırlı olduğunu söylemek gereklidir.

BU MEVCUT TABLO İÇİNDE NELER YAPILABİLİR?

Kaynaştırmanın başarılı olarak uygulanabilmesi için bazı unsurlar gereklidir. Bu unsurlar öğretmenler, okul idaresi, aileler, normal öğrenciler, kaynaştırma öğrencileri ve fiziksel ortamdır.

KAYNAŞTIRMANIN BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN “ÖĞRETMENLERLE” YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER?

*Öğretmenlerle düzenli toplantılar düzenlemek

*Öğretmenlere yalnız olmadıklarını hissettirmek

*Öğretmenlere ihtiyaç olduğunu belirtmek

*Özel eğitim destek hizmetlerinin yapılabilirliğini sağlamak

*Özür türleri ve özellikleri konusunda bilgi vermek

*Davranış ve sınıf kontrolü konusunda bilgi vermek

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN AİLELERİYLE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER?

*Düzenli bir şekilde belirli aralıklarla toplantılar yapmak

*Bilgilendirici seminerler düzenlemek

*Her aşamada ailenin işe katılmasını sağlamak

*Çocuğundaki gelişmeyi aile ile paylaşmak

KAYNAŞTIRMANIN BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN NORMAL ÖĞRENCİLERLE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER?

*Normal sınıf öğrencileriyle ara ara toplantılar düzenlemek

*Özel gereksinimli birey ve özellikleri konusunda bilgilendirmede bulunmak

*Kendilerini özel gereksinimli bireylerin yerine koyması için (simülasyon) çalışmaları yapmak

*Sınıfa konuk konuşmacı çağırarak deneyimlerini anlatmasını sağlamak.

 KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ İLE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER?

*Normal sınıfta gerekli olan becerilerin kazandırılabilmesi

*Sosyal beceri öğretiminin başarılı şekilde yapılabilmesi

*Özel gereksinimli bireyin gösterdiği gelişimi düzenli olarak gözlemek ve değerlendirmek.

*Kaynaştırma öğrencisine normal sınıfta kendisinden beklenecek davranışlar ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi vermek

FİZİKSEL ORTAM?

*En önemli nokta, sınıf içinde fiziksel ortamın elverdiğinden ya da öğretmenin ilgilenebileceğinden daha fazla sayıda öğrenci bulunmamalıdır.

*Kaynaştırmanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için sınıftaki öğrenci sayısının 25-30 arasında olmasının ideal ve yeterli olacaktır.

Gelecek hafta bir diğer özel eğitim yazısına kadar hoşça kalın, özel eğitimin “farkında” kalın..!