Anadolu Türk yurdudur ve ebediyen Türk yurdu olarak kalacaktır.

Bu toprakların bu millete yüz dönmeye yada başka bir millete vatan olmaya hakkı yoktur.Bu ülkenin dağının, taşının ,üzerinde biten otunun,bitki örtüsünün ve bu örtü üzerindeki tüm hayvanat ve canlıların bu milleteborcu vardır.Mahşerde bu millete haklarını helal ettirmeleri gerekmektedir.

Çünkü hiçbir toprak parçası uğrunabu kadar şehit verilmemiştir.

Anadolu,1071 tarihinden önce de bir Türk yurdudur. Daha Roma ve Bizans dönemlerinde Peçenek, Kuman, Kıpçak gibi Hıristiyan Türk boyları Bartın’dan başlayarak Kuzey Karadeniz sahili ile Doğu ve Orta Anadolu’nun bazı bölgelerine yerleşmişlerdir. Yine Doğu Anadolu’nun bazı yörelerinde görülen Saka, Part, Kimmer gibi Türk boylarının iskanı bu tarihten öncedir. Bu nedenle Anadolu bin yıldan beri Oğuz boyları yurdudur. Bazı kaynaklarda bu Oğuz boylarından başka Kazak, Kırgız, Azeri, Özbek, Mesket, Tatar, Uygur, Karakalpak vb.Türk kavimleri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yurt tutmuşlardır.

Anadolu tam 500 yıl (6. ve 11.yy arasında) sürekli mücadelelerin olması nedeni ile nüfus ve yaşam kaybolmuştur.İslam ordularının İstanbul’u iki kez kuşatmaları, Ege ve Marmara kıyılarına kadar gelmeleri Bizans’a korkulu anlar yaşatmış ve halkın surlarla çevrili şehirlere çekilmeleri köy ve kasabaları tamamen boşaltmaları sonucunda Anadolu tamamen ıssız,terk edilmiş ve harap bir şekilde bırakılmıştır

Malazgirt ve takip eden yıllarda Türkler Anadolu’ya girmişlerdir. Tamamen boş ve harabe olan köylere yerleşebilmek için Türkler hemen imar faaliyetlerine başlıyorlar.Yeniden kurulan bu köy ve kasabaların adlandırılmasında tabiat ve coğrafyaya uygun isimler; Boztepe, Kızıl-tepe, Yeşil-köy, Akça-köy, Tepe-köy,Kara-bağ veriliyor. Yine fetihte emeği geçen beylerin adları da yeni yerlere verilmiştir. Örneğin, Artova Emir Artuk Beyin, Sandıklı Emir Sanduk Beyin,Saruhanlı, Karamürsel, Karaman, Orhan-Veli ve Karacabey gibi yerlerde isimlerini kurucu beylerden almıştır.

Anadolu’nun Malazgirt savaşıyla Büyük Türk milletine kapıları açıldıktan günümüze Selçuklular,Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemince yüz binlerce ,milyonlarca vatan evladı bu toprakları vatan ve yurt kılmak için şahadet şerbeti içmiş ve bu topraklar kanla yoğrulmuştur.

Hala günümüzde bu topraklar üzerinde Türk yurdu olduğunu kabullenmeyen iç ve dış hayinler,düşmanlar mevcuttur.

Bu toprak ,bu yurt,bu vatan, bu Büyük millete asla ihanet edemez.Dünyanın hiçbir coğrafyası bu kadar kan ile sulanmamış ve yoğrulmamıştır.Aslada başka bir milleti koynunda barındıramaz.

Bu millete bu vatanı çok ve fazla görenler akıtılan milyonlarca kan kadar kan verebilmelidir bu yurdu bizden çok sevebilmek için ve sahiplene bilmek için…

Bu topraklara fiyat biçilemez ancak fiyatı alındığı bedel akıtılan kan kadardır.

SELAM SAYGI DUA İLE