Akademisyen, üniversite ve benzeri yüksek öğrenim kurumlarında eğitim veren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır.

Akademisyenlerin temelde iki görevi vardır. Eğitim ders vermek ve araştırma yaparak topluma insanlığa yeni bilgi ve yeni fikirler sunmaktır.

Bu temel rolü dışında toplumun Sosyokültürel hayatına dair katkılar sağlamak toplumsal gelişime destek vermek gibi bir üçüncü rolde ekleyebiliriz.

Tabi ki akademisyenler yaşadığı toplumla yakından ilişki içinde olmak ve toplumsal sorunlar ile ilgilenmek zorundadırlar.

Bu rolü üstlenirken akıl, bilgi ve bilimsel objektiflik içinde ön yargılardan uzak sorgulamalar yapmalı enformasyondan ziyade bilgiye dayalı yaklaşımlarda bulunmak zorundadırlar.

Kişisel inanç ve yargılardan arınarak objektif olmalıdırlar.

Türkiye’de durum incelendiğinde akademik dünya ikiye ayrılmıştır.

Birinci grup toplumdan uzak kendi uzmanlık alanında akademik yayın ve çalışmalar yapmaya çalışırken literatüre boğulmuş durumdadır. Yeni bilgi üretmek yerine mevcut bilginin tekrarını yaşatarak bilimsel çaba içerisinde doçent ve de profesör olmak temel hedeftir.

Ülke ve dünya meselelerini TV izleyip ,etliye sütlüye karışmayan büyük bir çoğunluk mevcuttur.

İkinci grup objektif bilimin gereklerini yerine getirerek hem uzmanlığında etkin hem de ülke ve dünya meselelerinde fikir üretip ortaya çaba koymaktadırlar. Kendi ülke çıkar ve menfa hatları için uğraşırken dünyaya ve insanlığa da katkı sağlamayı hedeflemektedirler.

Bu grup içinde bir başka kesimde ideolojik körlük içinde devlete sisteme ve milli, dini her değere karşı olmayı bilim ve objektiflik olarak görmektedir.

Fikir hürriyetine bilimsel eleştiriye elbette saygı duyuyoruz.

Bilim sorgu ve soru sormak ile ileri gider.

Ancak bu ruhunu ve aklını başka millet ve fikirlere ipotek edenler dünyadaki haksızlık ve adaletsizliği görmez hatta terörün kaynağını bilmez fakat kendi millet ve devletine küfretmeyi bilimsel görür.

Fikir hürriyeti olarak kabul eder.

O zaman adama sorarlar siz bu ülke için hatta insanlık için hangi katma değeri üretip, hangi fikir ve sanat eserini ortaya koydunuz?

Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için hangi projeleri ürettiniz?

Açlık sefalet içinde ki çocuklarımız için, uyuşturucu batağındaki gençler için, üniversiteyi terk edip canlı bomba olan gençlerimiz için, hücre evlerinde aklı çelinip yabancı fikirlerin maşası olan gençler için ne yapıtınızda çıkıp devleti terör yapmakla suçluyorsunuz.

Terörü gizli gizli destekleyen siz değil misiniz?

Teröristle her türlü müzakereyi yapanlarda bu gün sizi günah keçisi ilan edemez.

Türk’e düşmanlık ,Türk devletine düşmanlık asla kabul edilemez ve cezasız kalamaz kalmayacaktır.

İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 
Sen kendini bilmezsin 
Ya nice okumaktır 

Okumaktan murat ne 
Kişi Hak'kı bilmektir 
Çün okudun bilmezsin 
Ha bir kuru emektir 

Dört kitabın ma'nisi 
Bellidir bir elifte 
Sen elifi bilmezsin 
Bu nice okumaktır 

Yiğirmi dokuz hece 
Okursun uçtan uca 
Sen elif dersin hoca 
Ma'nisi ne demektir 

Yunus Emre der hoca 
Gerekse bin var hacca 
Hepisinden iyice 
Bir gönüle girmektir

 

VESSELAM SELAM SAYGI DUA İLE