Ziya Gökalp Ortaokulu tarafından koordinatör olarak yürütülen Avrupa Birliği Projeleri Erasmus+ Programı Okullar arası Değişim Ortaklıkları (KA 229) faaliyeti kapsamında Türkiye Ulusal ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA229 projesi Atıklarımızla Geleceğe Yolculuk konulu üçüncü hareketliliği Litvanya Kaunas şehrinde gerçekleştirilecek.
Hareketliliğe Türkiye, İtalya, Hırvatistan, Litvanya, Portekiz ‘den öğretmen ve ogrenciler katılacak.
Atıklarımızla Geleceğe Yolculuk temasının her ülke tarafından nasıl uygulandığı hakkında her ortak ülke sunumunu gerçekleştirerek paylaşımda bulunup kültürel ve sosyal aktiviteler ile kültürler arası diyaloglar kurulacak.
Üçüncü projesini başarıyla yürüten Ziya Gökalp Ortaokulu rehber öğretmen Hakan Tuncel koordinatörlüğünde öğretmen ve öğrencilerin mesleki ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor