Eğitim öğretim ortamında öğrenciler arasında ki anlaşmazlığı ve şiddeti çözmek için alternatif model geliştiren Hendek Ziya Gökalp Ortaokulu Rehberlik Servisi ’Arabulucu müzakereci öğrenciler’ adını verdiği bu modeli projeleştirerek Türkiye Ulusal Ajansının 2018 yılı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar teklif çağrısına başvuruda bulundu ve proje hibe almaya hak kazandı.

Proje çerçevesinde ilk toplantı için proje ortağı olan İspanya, İtalya, Romanya,Yunanistan ve Polonya’dan 16 öğretmen ilçemize geldiler.

Eğitim Öğretim Ortamında Öğrenciler Arasındaki Anlaşmazlık Şiddete Karşı Alternatif Model’’ Akran Arabuluculuğu’’

Hendek Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Özgür Baylan:"Müzakereci Lider Öğrenci projesi ile okullarda yaşanan şiddet olaylarının güvenlik güçlerinin önlemleriyle değil, proje kapsamında yetişen arabulucu öğrenciler sayesinde çözülmesi hedefleniyor. Amacımız projeyi ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamaktır.’’ dedi.

Projeyi hazırlayan Ziya Gökalp Ortaokulu Rehber Öğretmeni Hakan Tuncel " Dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu kavram barış. Barış, bilimden daha önemlidir. Barış olmazsa, bilim olmaz. Bu proje ile bilimin dışımda, toplumun ihtiyaç duyduğu huzurlu ve güvenli ortam içinde zemin yaratma imkanı bulacağız. Dedi.

Öğrenci şiddetini önlemede ağırlıklı ve öncelikli olarak başvurulan güvenlik temelli yaklaşımlar yerine, pedagojik yaklaşımların benimsenmesini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Buna yönelik olarak amacımız, çözüm oluşturma sorumluluğunu yönetici ve öğretmenlerden alarak, sorunu yaşayan öğrencilere devretmek, öğrencilerin sorunun değil, çözümün parçası olmalarına dönük yaşam becerisini kazandırmayı sağlamaktır" diye konuştu.

Rehber Öğretmen Hakan Tuncel proje sonunda nihai olarak her okulda müzakereci öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Müzakareci Arabulucu Öğrenci Sistemini, Türkiye'de isteyen her okul kullanabilir. Proje ile Müzakereci Arabulucu Öğretmen Eğitimi Kitabı, Öğrenci Eğitim Kitabı, Arabuluculuk Sözlüğü ve Arabuluculukta Örnek Olaylar kitapları oluşturacağız. Şiddeti çözmenin yolu, karşılıklı empati ve anlaşma yollarının açılmasıdır. Sistemi Sistami Ziya Gökalp’te uyguladık ve başarılı oldu. 5 avrupa ülkesi bu sistemi kendi okullarına transfer etmek için ülkemizdeler. Bu bizim için gurur verici bir olaydır. Dedi.