Hendek Vadi Emlak

Bu testler sonucunda normal, parlak, üstün ve dahi düzeylerinde olan öğrencilere var olan güçlü yönlerini korumaya ve eksik yönlerini tamamlamaya yönelik zihinsel etkinlikler düzenlenmektedir. Etkinlik öncesi öğrencinin öncelikle günlük ödevleri tamamlanacaktır. Bu sürecin ardından ise basitten zora doğru öğrencinin fiziksel, sosyal ve özellikle zihinsel gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirilecektir. Etkinlik içeriği ve uygulama şartları aşağıda verilmiştir.

1.            Her bir grup beşer öğrenciden oluşacaktır.

2.            Önce okul ödevleri daha sonra zihinsel etkinlikler gerçekleştirilecektir.

3.            Etkinlikler haftanın beş günü ders dışı zamanlarda gerçekleştirilecektir.

4.            Etkinlik öncesi çocuğun fiziksel, duygusal ve zihinsel hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenecek ve daha sonra son testler ile karşılaştırmalar yapılacaktır.

5.            Etkinliklere başlamadan önce ayrıca öğrencilerin, dikkat düzeyleri, duygu durum düzeyleri, temel yetenek profilleri, okuma, yazma ve matematik beceri düzeyleri(özgül öğrenme güçlüğü olup olmadığı) belirlenecektir.

6.            Etkinlikler bittikten sonra 5. Madde yer ifade edilen ölçümler tek yapılarak ön test ve son test sonuçları karşılaştırılarak aile bilgilendirilecektir.

7.            Etkinlikler sürecinde çocuğa yönelik yapılan davranışsal gözlemler her bir öğrenci için “Davranış Kontrol Listesi” ile takip edilerek aile ve öğretmen bilgilendirmesi yapılacaktır. 

8.            Bu sürecin sonucunda öğrencinin başlangıç noktasındaki durumu ile geldiği durum ayrıntılı olarak raporlaştırılarak aile ve okul bilgilendirilecektir.