İnşaat Mühendisi Adem Sefa ve Mimar Yaşar Magat okulumuza gelerek mimarlık ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumda öğrencilere “Mimar nedir?, Mimarlar ne yapar?, Siz mimar olsaydınız?” gibi sorular sorularak bilgilendirme yapıldı ve ardından fotoğraflarla Mimar Sinan anlatıldı eserleri tanıtıldı.

Erhan Çoban isimli velinin katılımıyla “Mimar Sinan” canlandırması yapıldı ve öğrenciler “Çocuk ve Mimar Sinan” isimli öyküyü dramatize ettiler. Bunun ardından öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan “Maket ve Resim Sergisi” ziyaret edildi.

Anaokulu Müdürü Nuriye Ünal yaptığı açıklamada “Yapılan bu etkinliklerle öğrenciler hem eğlenmiş hem de tarihimizin milli kahramanlarından biri olan Mimar Sinan’ı tanımış oldular.Çocukların, Kişik ve karakter temellerinin atıldığı bu yaşlarda, Tarihi değerlerimizin öğrenilmesi, çocuklarda kalıcı öğrenme davranışları ortaya koymaktadır.Geçmişini bilen, geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biridir.” diyerek; bu anlamlı faaliyete katılım gözteren heskese teşekkürlerini sundu.