Hendek İnşaat Tadilat
Kentsel dönüşüm ; eskimiş,bozulmuş olan kentsel alanların yada yaşam riskleri bulunan sağlıksız yapılaşmaların fiziksel,sosyal,ekonomik ve çevresel durumunu iyileştirme amaçlı yapılan planlama ,uygulama ve benzeri işlerin tamamıdır.

Kentsel Dönüşüm,uygulamada birbirlerinden farklılaşan kentsel canlandırma, koruma, iyileştirme, sağlıklaştırma, kentsel yenileme gibi farklı yöntem ve uygulamalar ile yapılmaktadır.

Dünyada ve ülkemizin bir çok yerinde bu amaçla yapılan kentsel dönüşüm,bizde farklı yaşanmaktadır.Sadece fiziki çevrenin değişimi yıkılıp yeniden yapılması ve hatta sadece konut üretmek biçimiyle karşımıza çıkmıştır.Dönüşüm amacındaki sosyal, ekonomik,toplumsal ölçüler dikkate alınmadan ve hak sahiplerinin katılımı olmadan kentsel dönüşüm gerçekleşmektedir.Yaşayanların yıllardır oturdukları yerden gönderilmesine,sosyal ve iktisadi ilişkilerin bozulması gibi yanlış uygulamalara neden olmaktadır.

Kentsel dönüşüm,müteahhitlerin zenginleşmesine yol açarken yörede yaşayanların bir çoğunun yoksullaşmasına,evsizleşmesine,en önemlisi de alışkın oldukları mahalle hayatı yaşam biçiminden uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Şehrimizin gerçekten konut ihtiyacı olup olmadığı, hangi mahallelerde konut ihtiyacı olduğu gibi analiz çalışması yapılmadığı bilindiğinden yapılan uygulamanın çıkar için kullanıldığı ve bu amaçla kentsel dönüşüm mevzuatına sığınıldığı anlaşılmaktadır.

Yeni binalar yapmak kentsel dönüşüm değildir, kentsel dönüşümde amaç yıpranmış mahalleleri başka bir fonksiyon yükleyerek onarmak veya yenilemektir.

Afet Riski altındaki alanların düzenlenmesi hakkında kanun ilçemizdeki uygulaması gerçekten uygulanacaksa Hendek 1,derece  deprem kuşağındadır ve tamamı riskli bölgedir.Bu kanunun uygulanması demek tüm şehrin kentsel dönüşüm adı altında yıkılması anlamına gelmektedir.

Yapılan dönüşüm projesine baktığımızda,afet riskli alanlarda değil,değişik nedenlerle bu bölgenin seçildiği anlaşılmaktadır.Bu dönüşüm çalışması sonucunda aynı tip çirkin beton binalarla çevremiz sarılacak,cabası içinden çıkılmaz trafik ve park yeri sorunu çığ gibi büyüyecek.

Kentsel dönüşümde başarılı olmak isteniyorsa öncelikle şehir planı bir bütün olarak değerlendirilmesi riskli alanlar öncelikle tespit edilmelidir. Aceleyle başlayan uygulama ve yöntemler, halkın görüşü ve rızası alınmadan yapılan uygulamalar geri dönüşü olmayan maddi ve manevi zarara yol açacaktır.