Hendek Vadi Emlak
Hendek Belediyesi tarafından Kemaliye Mahallesinde yapılan Kentsel Dönüşüm  projesiyle ilgili olarak şikayetleri bulunan vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına şikayet dilekçesi yazarak, gözlemci talebinde bulundu.

 

Hendek  Kemaliye Mahallesinde vatandaşlar Kentsel dönüşüm ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına şikayet dilekçeleri yazarak Kentsel dönüşüm alanına bir gözlemci gelmesi için talepte bulundukları dilekçeleri Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdi. Gelen bilgilere göre bakanlığa dilekçe gönderen vatandaşlar, bölgede kenstel dönüşüme ihtiyaç olmadığını vurguladı.

İDDİALAR

Vatandaşlar dilekçelerinde, yapılması düşünülen projenin rant üzerine kurulduğunu vurgulayarak, Bakanlığın verdiği yetkinin kötüye kullanıldığının altı çizildi. Dönüşümün uygulandığı alanda vatandaşların mağdur edildiği ifade edilen dilekçede, “Hendek belediyesine bakanlığınızca biz vatandaşlarla anlaşma yoluna gidilmesi yetkisi verilmesine rağmen bu güne kadar dönüşüme tabi olan mahallenin çok küçük bir bölümü ile halkta korku ve panik yaratmak suretiyle anlaşma yapılmış ve bu kişiler kandırılarak ellerinden malları alınmıştır” iddialarında bulunuldu.

 

Kemaliye mahallesinde yaşayan vatandaşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazdıkları dilekçe metni “Sakarya ili Hendek İlçesi Kemaliye mahallesi bakanlar kurulu kararı ile risk alanı ilan edildikten sonra Çevre ve şehircilik bakanlığının yetkilendirmesi ile Hendek Belediyesince oturmakta olduğumuz Kemaliye mahallesi  ile ilgili olarak kentsel dönüşüm yapılmaya çalışılmaktadır.Öncelikle belirtmek isterim ki  Bu alanda kentsel dönüşüme ihtiyaç yoktur.Bu hendek belediyesinin ve bir takım kişilerin rant elde etmek için idarenizi yanıltmaya yönelik bir eylemdir.bu güne kadar bu mahallede ne bir yangın olmuş nede depremden yıkılan bir ev olmuştur.Bir an için ihtiyaç olduğunu düşünsek dahi bakanlığınızca verilen yetki kötüye kullanılmaktadır.Bakanlığınızca yetkilendirilmiş bulunan hendek belediyesi bu uygulamayı son derece yanlış vatandaşları mağdur eder nitelikte ve tamamıyla rant amacı güderek yapmaya çalışmaktadır.Şöyle ki Hendek belediyesine bakanlığınızca biz vatandaşlarla anlaşma yoluna gidilmesi yetkisi verilmesine rağmen bu güne kadar dönüşüme tabi olan mahallenin çok küçük bir bölümü ile halkta korku ve panik yaratmak suretiyle anlaşma yapılmış ve bu kişiler kandırılarak ellerinden malları alınmıştır.geriye klan ve benimde içinde bulunduğum büyük çoğunluğa hiçbir teklifte dahi bulunmadan acele kamulaştırma davaları açılmaya başlanmıştır.Tarafım ile ve diğer vatandaşlarla hiçbir anlaşma yapılmadan hendek asli hukuk mahkemesine başvurularak acele kamulaştırma davaları açılması hendek belediyesinin kentsel dönüşümde vatandaş memnuniyetini değil çıkar amacının güddüğünün bir göstergesidir.ayrıca anlaşılan vatandaşlara ise kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak bloklardaki kat adedinin 3kat olduğu

Beş kat olduğu gibi bir takım sözlü beyanlar hendek belediyesince yapılmış olup projeler hiçbir mahalle sakinine gösterilmemiştir.en sonunda ise 8 katlı bir bloğun resmi kentsel dönüşüm alanına asılarak iki bloğun inşaatına başlanmıştır.anlaşmaya giden vatandaşlara ise belediye başkanı tarafından ben ne verirsem razı olacaksınız şeklinde beyanlarda dahi bulunulmuştur.Bildiğimiz kadarıyla kentsel dönüşümde öncelikle amaç vatandaş memnuniyeti ve vatandaşların can ve mal güvenliğidir. Oysaki Hendek Belediyesi adeta mahalle sakinlerini düşman olarak görmekte ve hiç kimse ile istişare etmeden kafasına göre bir takım projeler yapmaktadır. Şunu bilin ki bakanlığınıza sunulan  bir proje eğer var ise biz Kemaliye mahallesi olarak hiçbir proje görmedik.Ve tarafımıza proje üzerinden hiçbir teklif yapılmamıştır. Mahalle sakinlerinin görüşü ve hiçbir fikri alınmadan ve adeta gaddarlıkla yapılan projelere mahalle halkı olarak bizlerin muvafakati yoktur. Bu güne kadar anlaşmaya varılan ve son derece küçük bir azınlık olan kişilerle yapılan sözleşmelere bakıldığında yapılması ön görülen dükkanlardan hiçbir tanesinin vatandaşlara verilmediği görülecektir.Bunun nedeni belediye başkanına sorulduğunda ise amacının rant elde etmek ve belediyeye gelir temin  etmek olduğunu söylemektedir ancak sizlerde anlamışsınızdır ki kime gelir temin etme amacı güdüldüğü bellidir.Hendek belediyesi kentsel dönüşümü adeta bir rantsal dönüşüm haline çevirmiş ve mahalle sakinlerini hiçe saymıştır.bu bağlamda müdürlüğünüzce mahalleye gelinmek suretiyle mahalle sakinlerinin görüşünün alınmasını ve ortaya çıkacak sonuca göre  mahalle sakinlerini mağdur etmeyecek ve bu işi rant olarak görmeyen bir kuruma kentsel dönüşüm yetkisinin verilmesini istiyoruz.