Hendek ve Karasu Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımıyla 02.06.2022 tarihinde Hendek İşletme Müdürlüğüne bağlı Hendek ve Çamdağı 1917 Orman İşletme Şeflikleri ormanlarında yapıldı.

Üretim ve Silvikültür Tatbikatı, Bölge Müdürü Ziya Polat Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcımız Yakup Eraslan, İşletme-Pazarlama Şube Müdürü Turgut Duran, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Nuri Demierel, Silvikültür-Ağaçlandırma Şube Müdürü Şahin Doğan, Hendek-Karasu Orman İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları,  İşletme şefleri, danışman mühendisler, orman muhafaza memurları, kooperatif başkanı, üyeler ve üretim işçileri katılımı ile gerçekleşti.

Ormanlarımızı Korumak- Geliştirmek ve Sürekliliğini Sağlamak Asli Görevimizdir

Bölge Müdürü Ziya Polat; Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü olarak her yıl planlı olarak Orman İşletme Müdürlüklerinde üretim ve silvikültür tatbikatları yapıyoruz. Bölge Müdürümüz amenajman planında verilen eta miktarları takip edilerek zamanında silvikültürel çalışmalarının yapılmasının önemini belirten Bölge Müdürümüz, ormanların korunması asli görevimizdir. Ormanlarımızda her yıl bir planlama yaparak amenajman planlarıyla verilen eta miktarlara göre,   silvikültür tekniğine göre damgalarının yapılması ve ormanların bakımı sonucunda çıkan emvallerin işletme pazarlama işlerinin teknik ve mevzuatına göre değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması gerekmektedir.

Ormanlarımızın silvikültür ihtiyaçlarını zamanında karşılamak mesleğimizin can alıcı noktasıdır. Anayasanın teşkilatımıza ve bizlere verdiği temel görev ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve  genişleterek, gelecek nesillere sürekliliğini sağlamaktır. ''dedi.

 

Üretim tatbikatı, Çamdağı 1917 Orman İşletme Şefliğinde 133 nolu Knbc3 bakım bölmesinde yapıldı. Deneme ağaçları üzerinde kesim teknikleri, ağacın devrilme yönünün belirlenmesi, dalların budanması, kabuğunun soyulması, standartlara göre boylanması, ölçü ve mesaha işlemleri arazide uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

 

Üretim işçilerine verilen, iş sağlığı ve güvenliği, verimliliğin artırılmasına yönelik eğitimlerin üretim işleri başlamadan önce verilmesi talimatlandı.

 

Silvikültür tatbikatı ise Hendek Orman İşletme Şefliğinde 128 nolu MzMsab3 sıklık bakım ve 124 nolu GnMzb3 ilk aralama bakım meşçerelerinde, sıklık bakımı ve ilk aralama önemli bir silvikültürel işlem olup, genç meşçere bakımları yetişme yerinin özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.  Sıklık bakımının en önemli amacı, geleceğin istikbal ağacını bugünden belirlemektedir. İlk aralamalar sıklık çağından sonra gelen meşcere gelişme çağlarında uygulanan bakım çalışmalarının önemi anlatıldı.

 

Tatbikatlar başarılı bir şekilde tamamlandı.