Hendek İnşaat Tadilat

DİSK 'e Bağlı iş kollarında faaliyete bulunan sendikaların işçi arkadaşlarımızı kandırarak örgütleme yapması ve bu sebepten çalışanların işinden olmasıyla sonuçlanan vakaların çoğalması nedeniyle kamuoyunun bilgilendirilmesi amacı doğrultusunda Ülkücü İşçiler Hendek Şubesi olarak basın açıklaması yapmayı elzem görülmüştür.

Ülkücü İşçiler Hendek Şube Başkanı Emrah Kartal yaptığı açıklamada Sakarya genelindeki fabrika ' işyeri ve kamuda taşeron olarak çalışanlar da dahil olmak üzere birçok insanımız yalanlar sahte beyanlarla mağdur edilmiştir. Öncelikle kamudaki taşeron işçileri işverene karşı kışkırtarak kanunsuz eylem ve davranışlara sevk etmeleri sebeple işyeri temsilcileri tarafından baskı ve mobbing'e maruz kalmaktadır. Yapılan uygulamaların kanunsuz ve eyleme dayalı olduğunu ve işçi kardeşlerimizin mağdur olacağını bu sebepten işlerinden olabileceklerini ifade etmekteyiz. Sendikalı bir çalışma hayatı Türk işçisinin en doğal hakkıdır ve biz bu hakkın sonuna kadar savunucusu ve destekçisiyiz. Yanlış ellerde bu hak zayi olacağından işçi arkadaşlarımızı mantık çerçevesinde hareket etmeleri noktasında "uyarıyoruz"