2021 yılı Tabi Tensil programı dâhilinde, Hendek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Karadere İşletme Şefliğinin 132 nolu bölmesinde, 7.5 hektarlık alanda, Tabi Tensil programı bulunmaktadır.

7.5 hektarlık sahada,  mini ekskavatör ile Tekniğine uygun olarak tam alanda yapılan arazi hazırlık çalışmaları zamanında bitirilmiş, Eylül ayı sonunda tamamlanmıştı.

Kayın ağaçlarında olgunlaşan tohumlar, Ekim ayı içerisinde dökülmeye başlamıştır.

 Ormanların devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, geleceğe nefes olmak ve yeşil vatan için, Bölge Müdürlüğümüzün tabi gençleştirme çalışmalarımız bir programlarımız dahilinde devam etmektedir.