Hendek İnşaat Tadilat
20 Mayıs'ta ani bir kalp krizi sonucu kaybettiğimiz Marksist felsefeci Taner Yelkenci İzmit'te düzenlenecek "Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu" ile anılacak. Devlet ve hukuk teorisi üzerine çalışmaları birçok dergide yayınlanan Taner Yelkenci geçtiğimiz aylarda NotaBene Yayınları'ndan çıkan Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi başlıklı çalışmanın da editörlüğünü yapmıştı. Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği, Kapmfplatz Dergisi ve Eğitim-sen Kocaeli Şube'nin ortaklaşa düzenlediği konferansa devlet ve hukuk teorisi üzerine çalışmaları ile öne çıkan isimler katılacak.

 

22 Haziran Cumartesi saat 12.00’de KMO Taş Bina’da (Ömerağa Mah., M. Levent Ersoy Sok. No: 2 İzmit) başlayacak olan sempozyumun “Kurucu Hukuk, Anayasa” başlıklı ilk oturumunda Ertan Kardeş, Dinçer Demirkent, Murat Sevinç, Ayhan Bilgen sunumlarını gerçekleştirecekler. “Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi” başlığını taşıyan ikinci oturumda Sungur Savran, Onur Karahanoğulları, Ferda Koç ve Kansu Yıldırım konuşmacı olarak katılacak.

 

Sempozyumunun ikinci gününün ilk oturumu olan “Devlet Teorileri” başlıklı oturumda Abdurrahman Aydın, Şebnem Oğuz,  Simten Coşar ve İsmail Beşikçi konuşmalarını gerçekleştirecekler. IV. ve son oturum “Devlet, Siyaset, Ekonomi” ise Mustafa Kemal Coşkun, Hüseyin Özel, Ahmet Tonak, Ersin Vedat Elgür ve Ali Murat Özdemir’in sunumlarına ev sahipliği yapacak.

 

Sempozyumun detaylı programı şöyle:

 

 

22 Haziran Cumartesi

 

Açılış Oturumu (12:00- 12:30)

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi ve Üniversite Temsilciliği Adına

Kampfplatz Dergisi Adına

Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği Adına

 

I. Oturum (13:00-15.30)   Kurucu Hukuk, Anayasa

Yücel Demirer (Moderatör)

Murat Sevinç: Anayasa’nın Başlangıç İlkeleri ve İlk Üç Madde Sorunu

Ayhan Bilgen: Anayasa Yapım Süreci

Ertan Kardeş: Felsefi bir Sorun Olarak Anayasa/Anayapı

Dinçer Demirkent: Cumhuriyetin İki Kuruluş Potansiyeli

 

II. Oturum (15:45-18:00)  Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi

Kasım Akbaş (Moderatör)

Sungur Savran: Özgürlük, Eşitlik, Mülkiyet ve Bentham

Ferda Koç: Sınıf, Hak Mücadeleleri ve Yeniden Düşünülen Hukuk

Onur Karahanoğulları: Sosyalist Hukukun Olanaksızlığı ve Marksist Hukuk Kuramının Olabilirliği: Evgeny Pasukanis

Kansu Yıldırım: Devleti Yeniden Düşünmek: Makine Olarak Devlet 

 

23 Haziran Pazar

 

III. Oturum (13:00-15:15) Devlet Teorileri

Kurtul Gülenç (Moderatör)

İsmail Beşikçi: Devlet ve Kürtler

Abdurrahman Aydın: Devletin Çehreleri, Tebaanın Sureti

Şebnem Oğuz: Poulantzas'ın Devlet Kuramının Güncelliği

Simten Çoşar: (Neo)liberal teoride devlet: kamusuz siyaset

 

IV. Oturum (15:30-18:00) Devlet, Siyaset, Ekonomi

Savaş Ergül (Moderatör)

Ersin Vedat Elgür: Kavşakta Karşılaşanlar: Devlet, Siyaset, İktisat, Felsefe

Mustafa Kemal Coşkun: Devlet, Sınıflar ve Proleter Kamusal Alan

Hüseyin Özel: İktisat ve Devlet mi, İktisat ve İnsan mı?

Ahmet Tonak: Marx'ta Kapitalist Devlet

Ali Murat Özdemir:  Cumhuriyet ve Anayasası Arasındaki Dramatik İlişki Üzerine Notlar

 

Kapanış Forumu 

 

 

 

 

 

 

Yer: TMMOB Kocaeli Mimarlar Odası Taş Bina, İzmit Tarih: 22-23 Haziran 2013

Düzenleyiciler: Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği, kampfplatz Dergisi, Eğitim-Sen Üniversite Şubesi, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi

Sekretarya: Fehmi Ünsalan (KKKD), Ertunç Aras Ergüneş (Eğitim-Sen), Savaş Ergül (Kampfplatz Dergisi), Önder Kulak (Kampfplatz Dergisi)