Adem Sarı Toprak Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada; Toprak, üretimin temel dayanağını, zenginlik ve servetin gerçek kaynağını oluşturmaktadır. Canlı yaşamının devam edebilmesi için vazgeçilmezlerden olan suyu da bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün ve çeşitliliğin de kaynağıdır ifadesinde bulundu.

 

Adem Sarı, Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, erozyon, çoraklaşma, aşırı ve gereksiz gübre kullanımı gibi nedenlerle topraklarımızın kaybedildiğine dikkat çekerek, “tüm canlıların ve yaşamın kaynağı olan topraklarımızı yok etmeden ve de kirletmeden gelecek nesillere bırakmak hepimizin görevidir" dedi.

 

 “Tarım alanlarının şehirleşme ve sanayi tesisleri için kullanılmasının en büyük sorun olduğuna dikkati çeken Adem Sarı, “Ülke olarak ‘toprak varsa hayat var’ sözünü benimseyerek topraklarımıza daha fazla sahip çıkmalı, tarım arazilerimizi daha verimli kullanmanın yollarını bulmalıyız. Toprakla ilişkisi olan tüm sektörlerin toprağın geri kazanmanın mümkün olmadığını bilerek sosyal ve insani sorumluluğunu yerine getirmesi sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir. Canlılığın ve yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan toprak gerçek değerini bulmalıdır. Bu özel hafta dolayısı ile üreticilerimiz ve tüm insanlığın Toprak Bayramı'nı kutlar, gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle saygılar sunarım" dedi.