Başkan Adem Sarı; “COVID-19’la birlikte gıda ve tarımın hayatımızın merkezine yerleştiğinin altını çizerek: “Krizler ve salgınlar bize tarım sektörünü daha planlı bir yapıya kavuşturmamız gerektiğini gösterdi. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik kadrolar da dâhil olmak üzere tüm paydaşların katılımı ile gıda güvenliği ve tarımsal yeterliliğe yönelik oluşan tehditlerle mücadele etmemiz gerekli. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının, artan nüfusu beslemek ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak adına çeşitliliği artıracak gıda sistemlerini büyütmek için tüm dinamikleri harekete geçirmeliyiz ” dedi.

Tarımda dijitalleşmenin önemine de değinen Sarı; Dünya da gıdayı üreten insanların %80’ini küçük aile çiftçilerinin oluşturduğunu hatırlatarak, tarımdaki yenilikleri küçük aile çiftçileriyle buluşturmanın gerekliliğini belirtti. Dünya nüfusunun arttığını, mevcut üretim tekniklerinde değişikliğe giderek ve yeni teknolojileri entegre ederek gıda sistemlerini sürdürülebilir kılmak üzerine düşünmemiz gerektiğini söyledi.

Sarı; Uygun koşullarda ve yeterli miktarda gıdaya ulaşmak Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların en temel hakkıdır her koşulda üretmeye devam etmeli üretimi ve üretenleri desteklemeliyiz” ifadesini kullandı.