Hendek Vadi Emlak
MHP Sakarya Milletvekili Prof.Dr. Münir Kutluata, dolgu yapılan alanları ve sonrasında yaşananları fotoğraflara genel kurula sundu

 

Mecliste partisi adına söz alan MHP Sakarya Milletvekili Prof.Dr. Münir Kutluata, Sapanca Gölü sorununu yine gündeme taşıdı. Göle dolgu yapılması ve ret edilen araştırma önergesinin ardından bu dolgunun kaldırılmaya başladığını fotoğraflarla genel kurula aktaran Kutluata, gölün maruz kaldığı yağma ve tahribata karşı tedbir alınıp, alınmayacağını sordu.

 

YASA GÖRÜŞMELERİNDE

TBMM’de görüşülmekte olan 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununu hakkında verilen önergede partisi adına meclis kürsüsünde söz alan MHP Sakarya Milletvekili Prof.Dr. Münir Kutluata, Sapanca Gölü sorunu yine meclis gündemine taşıdı.  15 Ocak 2014 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sapanca Gölü araştırma önergesini hatırlatan Kutluata, “Değerli milletvekilleri, araştırma önergemiz erimekte, çekilmekte olan, kurumakta olan Sapanca Gölü’nün kurtarılmasıyla ilgili yolların araştırılmasıydı. Hükümetin ilgilenmediği konuyla Meclisin ilgilenmesini arzu etmiştik ve bu önergemiz iktidar milletvekillerinin oylarıyla gündem yoğunluğu gerekçesiyle reddedilmişti” dedi.

 

FOTOĞRAFLARLA SUNDU

Kutluata, “Türkiye incisi, dünyanın bildiği doğa harikası olan gölümüzün ilgisizlikle mi yoksa bir kasta bağlı olarak mı yok olmakta olduğu konusunun araştırılması iyi olacaktı ancak küçük bir gelişmeyle ilgili olarak dikkatlerinizi tekrar konuya çekmek istiyorum. Ben, Sapanca Gölü’nün üzerinde uygulanan tahribatı saydıktan sonra, çok tali bir unsur olarak da gölden çekilen arazinin, alanın arsa veya kullanım alanı olarak değerlendirilmeye kalkışıldığını bazı fotoğraflarla göstermiştim. Mesela bu fotoğraf, bu hazırlıkların işaretiydi. Sonra, şimdi -dün- tespit ettik ki, bu yığma işinden vazgeçilmiş, doldurmaya teşebbüs ettikleri alanın dolgu malzemelerini geri çekmişler. Şu anda, buralarda, yağmur dolayısıyla su birikintileri ortaya çıkmış” dedi.

 

3 AÇIDAN YAĞMA VAR

Kutluata sözlerine şöyle devam etti; “Aynı şekilde, bu faaliyetin bir devamı olarak, kullanım alanı hâline getirildiğini ve doldurulmakta olduğunu yani alanın tekrar göle iadesine karşı tedbir alındığını söylemiştik. Aynı şekilde, bu malzemeler de kaldırılmış, eski hâline getirilmeye gayret edilmiş. Bu, benim ifade ettiğim tali bir noktaydı. “Sapanca Gölü üzerindeki yağma üç ana nokta ve üç ana açıdan devam ediyor.” demiştim. Bunlardan bir tanesi, Sapanca Gölü’ne akan suların özel kuruluşlar tarafından önünün kesilmesi ve göle ulaşamaması olduğunu söylemiştim. Bunun üzerinde henüz hiçbir gelişme yok. Sapanca Gölü’ne hiçbir temiz dere ulaşamamaktadır; birkaç tane su akıntısı ulaşmakta, onlar da foseptik artıklarını göle taşımakta kullanılan derelerdir”

 

TAHRİBAT VAR

 “Hiçbir temiz su Sapanca Gölü’ne ulaşamamakta ve “su fabrikaları” adı altında, birtakım kuruluşlarca yağma edilmektedir.Esas yağma konularından bir tanesi budur. Bunun tedbirinin alınması gerekiyordu. “Sakarya’nın birçok yerinde 250 metre derinden çıkarılan artezyen kuyularıyla Sakaryalının içme suyu ihtiyacı karşılanırken sağlıksız sularla, Sapanca Gölü’ne gelen sular Sapanca Gölü’ne ulaşmaktan alıkonulmaktadır.” diyoruz efendim zarif bir ifadeyle. Daha net söylemek gerekirse, bu yağmanın durdurulması gerekiyor. “Tahribat alanı” dediğimiz, ifade ettiğimiz ama yağma olarak yürüyen sürecin bir tanesi buydu” dedi.

 

DOLGU DURDU

Göle bir şirket tarafından 4.000 kamyon olmak üzere molozlarla doldurulduğu ve bir çöplük alanı hâline getirildiğini hatırlatan Kutluata, “Bununla ilgili, buna izin veren, göz yuman Sapanca Belediye Başkanı -iktidarın belediye başkanı- bu dönem aday gösterilmedi ama tahribatın devam ettiği görülüyor. Göl suyunun İzmit bölgesindeki sanayi kuruluşlarınca çekiliyor. Özelleştirmeyle Hükümetin devrettiği bir büyük kuruluşun çok büyük sular çektiği ve özelleştirme sürecinde bu konuya nasıl izin verildiği, neden gözden kaçırıldığı, şimdi niye tedbir alınmadığı soruluyordu. O konuda da herhangi bir gelişme olmadı. Sadece Sapanca Gölü’nün çekilen topraklarını arsaya veya kullanım alanına çevirme faaliyetinden bugün için rücu edildiğini gösteren küçük bir uygulamayı gördük. Diğerlerini de bekliyoruz” dedi.